E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W roku 2004 w technikum przy Zespole Szkół w Janowie Podlaskim utworzony został nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik hodowca koni. W 2008 roku szkołę opuścili pierwsi absolwenci. Dziś ich grono liczy 62 osoby. Dziesiąte urodziny kierunku stały się okazją do spotkania - 20 września 2014 roku odbył się I Zjazd Absolwentów THK.

fot. Artur Bieńkowski
Zjazd Absolwentów Technikum Hodowli Koni - wrzesień 2014
fot. Artur Bieńkowski

W zjeżdzie wzięli udział ci, którzy przyczynili się do kształtowania i rozwoju tego kierunku oraz oczywiście absolwenci. Obok dyrektora szkoły Jarosława Dubisza i dyrektora stadniny Marka Teli, także wychowawcy klas - Ilona Bazylczuk, Agnieszka Daniluk, Małgorzata Forsztek, Magdalena Klimiuk, Elżbieta Kozaczuk, Leszek Zdanowski, Mariola Rusinek, specjaliści ze stadniny - Anna Stefaniuk i Artur Bieńkowski, oraz Jan Owerko, wspierający działalność Klubu Jeździeckiego Janów Podlaski. Z dawnych uczniów na zjazd dojechało 16 osób. Większość z nich studiuje, kilkoro pracuje w stadninie. Duża grupa absolwentów technikum skończyła studia lub jeszcze studiuje na kierunkach zootechniki, rolnictwa, weterynarii, agrobiznesu, ale także na kierunkach niezwiązanych z zawodem wyuczonym w Janowie, jak psychologia czy resocjalizacja. To pokazuje, jak dobrze tutejsza szkoła przygotowała ich do matury i dalszej nauki. Ci, którzy już pracują znaleźli zajęcie w branży konnej - w stadninach, w stajniach wyścigowych i rekreacyjnych, w ośrodkach hipoterapii.

fot. Artur Bieńkowski
Zjazd Absolwentów Technikum Hodowli Koni - wrzesień 2014
fot. Artur Bieńkowski

fot. Artur Bieńkowski
Zjazd Absolwentów Technikum Hodowli Koni - wrzesień 2014
fot. Artur Bieńkowski

fot. Artur Bieńkowski
Zjazd Absolwentów Technikum Hodowli Koni - wrzesień 2014
fot. Artur Bieńkowski

fot. Artur Bieńkowski
Zjazd Absolwentów Technikum Hodowli Koni - wrzesień 2014
fot. Artur Bieńkowski

To, jak dobrze radzą sobie absolwenci janowskiego technikum jest najlepszą zachętą dla młodszych roczników.

Mariola Rusinek, 22 listopada 2014 r.

Zobacz także stronę poświęconą technikum hodowli koni.

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny