E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 24-25 marca 2012 roku w Janowie Podlaskim odbył się XVI Walny Zjazd PZHKA.

Część sprawozdawcza zjazdu

Obecnych było ponad 70 osób, w tym 50 członków PZHKA. Ta niewielka w porównaniu do zeszłych lat frekwencja po części mogła wyniknąć ze zmniejszonej liczby hodowców zrzeszonych w związku. Z powodu trwających dłużej niż dwa lata zaległości w opłacaniu składek status członków utraciło 30 osób. W dniu rozpoczęcia zjazdu związek miał:

W sprawozdaniu zarządu Prezes Jerzy Białobok wymienił działania podejmowane przez związek w minionym roku. PZHKA współorganizował dwa najważniejsze krajowe pokazy - młodzieżowy w Białce i narodowy w Janowie Podlaskim, oraz Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich. Powołany przed rokiem zespół roboczy opracował nowe warunki rozgrywania mistrzostw i innych zawodów dla koni arabskich.

fot. Wiesław Pawłowski
Emmona (Monogramm (US) - Emilda) - Najlepszy Koń Pokazu Narodowego 2011
fot. Wiesław Pawłowski

Zarząd udzielił rekomendacji dwóm członkom starającym się o wpis na listę sędziów kategorii B ECAHO - Tomaszowi Tarczyńskiemu i Łukaszowi Goździalskiemu. Tomasz Tarczyński ukończył już kurs ECAHO w 2011 roku i od początku roku 2012 figuruje na liście B sędziów. Ponadto zarząd udzielił rekomendacji Irenie Cieślak i Barbarze Mazur w staraniach o wpis na listę DC.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezesa Jerzego Białoboka w akcję ratowania koni z Cholew działania Pogotowia dla Zwierząt i Fundacji Viva przebiegły sprawnie i jednocześnie przy względnym zrozumieniu ze strony właściciela ewakuowanych koni. Na konto Pogotowia przekazane zostało 2000 zł ze środków PZHKA oraz 572 zł pochodzące ze zbiórki w Białce.

Izabella Pawelec-Zawadzka przygotowała relację z Kongresu WAHO, który na przełomie października i listopada 2011 roku odbył się w Katarze. Obok pani Prezes, która jest członkiem Komitetu Wykonawczego WAHO, Polskę reprezentowali tam Redaktor PASB, Krystyna Karaszewska i Marek Trela, także członek KW. Na stronie WAHO znaleźć można ilustrowany raport z konferencji. W głosowaniu potwierdzone zostało dotychczasowe stanowisko WAHO w sprawie metod biotechnologii w rozrodzie: brak zgody na klonowanie, in vitro oraz pobieranie komórek jajowych od klaczy, które padły. Nie ma też akceptacji WAHO dla uzależniania wpisów do ksiąg od wyników badań genetycznych, ocen pokroju czy pochodzenia. Wycofano z użycia tzw. formularze WAHO dotyczące inseminacji nasieniem importowanym. Od 2014 roku wszystkie konie wpisane do ksiąg uznawanych przez WAHO będą musiały posiadać paszporty.

W części sprawozdawczej Anna Stojanowska i Jerzy Białobok przedstawili najważniejsze wiadomości z Kongresu ECAHO, który na początku lutego odbył się w Ammanie. Zgromadzenie Ogólne zdecydowanie opowiedziało się za utrzymaniem zasady, że na pokazach afiliowanych przez ECAHO nie ma nagród finansowych. Wobec i tak już dużych trudności z pozyskiwaniem sponsorów przez organizatorów pokazów w Europie, obowiązek zapewnienia jeszcze nagród pieniężnych doprowadziłby do wymazania z kalendarza ECAHO wielu pokazów. Te, ktore by przetrwały mogłyby liczyć głównie na jedno źródło finansowania - z krajów Bliskiego Wschodu, a to oznaczałoby podporządkowanie hodowli koni arabskich w Europie tym krajom.

Dyskusja

Najwięcej miejsca w dyskuji poświęcone zostało Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi. Zaproszona Redaktor Krystyna Karaszewska odniosła się do formułowanych na zeszłorocznym zjeździe zarzutów. Najważniejszą informacją była ta, że niewydawane w ubiegłych latach tomy i dodatki przechodzą kolejne korekty i stosunkowo niedługo powinny być wydane w wersji elektronicznej.

Część seminaryjna zjazdu

Na część seminaryjną złożyły się wystąpienia: prof. Mariana Tischnera o biotechnologiach rozrodu w hodowli koni oraz Jacka Kowerskiego o korekcji wad postawy u źrebiąt i prawidłowej postawie kończyn. To drugie wystąpienie podzielone zostało na dwie części - wykład w sobotę oraz część praktyczną w niedzielę. Przed wykładami Prezes Izabella Pawelec-Zawadzka opowiedziała o projekcie tłumaczenia i wydania manuskryptu Emira Rzewuskiego, który niedawno, po wielu latach zabiegów, dzięki podpisaniu umowy wszedł w fazę relizacji.

Nagrody

Podczas uroczystej kolacji w sobotni wieczór wręczone zostały nagrody „Hodowcy Roku” oraz wyróżnienia w czterech kategoriach pokazy, wyścigi, sport i rajdy długodystansowe:

fot. Wiesław Pawłowski
El Piatzolla (WH Justice (US) - Enya) - złota medalistka pokazu Tulip Cup 2011
fot. Wiesław Pawłowski
fot. archiwum SK Tarnawka
Prefekt (Ararat - Perspektywa) pod Czesławem Witko
fot. archiwum SK Tarnawka
fot. Lidia Pawłowska
Galahad (Werbum - Granada) pod Sławomirem Przybyszem
fot. Lidia Pawłowska

fot. Wiesław Pawłowski
Echo Apollo (Piaff - Echo Kallisto) pod Sławomirem Przybyszem
fot. Wiesław Pawłowski

Pokaz hodowlany

Pokaz hodowlany tym razem odbył się między stajniami treningowymi tzw. Nowymi. Na nasłonecznionej bieżni przy komentarzu dyrektora Marka Treli po kolei zaprezentowały się ogiery czołowe:

Dla wielu widzów zaskoczeniem mogła być informacja, że trzyletni Abyad AA odbywa trening wyścigowy. Niecierpliwie wyczekiwanym ogierem był młodzieżowy czempion świata - czteroletni obecnie Kahil Al Shaqab. Nie zawiódł publiczności, prezentując się, jak na gwiazdę przystało.

Jednak występ Kahila przyćmiła prezentacja Pianissimy. Najsłynniejsza klacz świata przespacerowała przed gośćmi, obdarzając ich uprzejmym spojrzeniem monarchini To wystarczyło - nie musi robić nic więcej.

fot. Stuart Vesty
Pianisima (Gazal Al Shaqab - Pianosa)
fot. Stuart Vesty

Miłą niepodziankę przygotowała Prezes Izabella Zawadzka, która na ręce dyrektora Treli przekazała prezent dla Pianissimy - kryształowe serduszko na srebrnym łańcuszku. Dyrektor zawiesił je na szyi gwiazdy. Jak to bywa, gdy pojawi się „bożyszcze tłumów”, nie obyło się bez sesji zdjęciowej. Niemal każdy chciał mieć zdjęcie z Pianissimą.

Dwudniowy pobyt w Janowie zamknęła prezentacja tegorocznego przychówku przy stajniach „Prywatnych”. Wzdłuż II Stajni przed gośćmi przeprowadzonych zostało 28 klaczy ze źrebiętami po ogierach: Ekstern, Om El Bellissimo, Pilot, HS Etiquette, Eden CDA Vinci FM.

Wiosna zawitała już na dobre. Niedługo hodowców wciągnie wir kolejnego sezonu pokazowego i wyścigowego. Chyba nikt nie chciał zakłócić tego okresu spokoju, bo nawet trudne tematy, które rok temu podgrzewały aż nadto atmosferę, tym razem udało się omówić bez zbędnych emocji.

Lidia Pawłowska, 25 marca 2012 r.

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny