E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 24-25 marca 2012 roku w Stadninie Koni Janów Podlaski odbędzie się XVI Walny Zjazd PZHKA. Obrady odbywać się będą w centrum konferencyjnym w krytej ujeżdżalni. Zarząd związku uprzejmie prosi o zgłaszanie udziału najpóźniej do 19 marca bezpośrednio do Kierownik Biura - Katarzyny Wawiórko.

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski
21-505 Janów Podlaski

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Przedstawiamy koszty uczestnictwa oraz adresy pensjonatów w okolicy.

Program XVI Zjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy pobrać oryginalny formularz poniżej (plik w dwóch formatach - do wyboru):

Uwaga - prosimy dla każdego uczestnika wypełnić osobną deklarację.

Ankieta hodowlana

Zarząd zwraca się też z prośbą o podanie aktualnych informacji na temat posiadanych koni (wg zamieszczonego niżej wzoru) i przesłanie ich na podany wyżej adres biura. Wzór ankiety do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

Ze względu na ograniczanie kosztów sprawozdanie finansowe i program nie będą wysyłane pocztą do wszystkich członków. Członkowie związku, którzy życzą sobie otrzymać materiały przed zjazdem proszeni są o przysyłanie aktualnych adresów e-mail na adres biura.

Uwaga! Obrady są zamknięte (wstęp tylko dla Członków). Dla zainteresowanych spoza szeregów związku pozostała możliwość uczestniczenia w pokazach koni w niedzielę w SK Janów Podlaski.

Data zamieszczenia: 21 lutego 2012 r.


Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski

Prezes PZHKA - Anna Stojanowska

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny