E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 26-27 marca 2011 roku w Stadninie Koni Janów Podlaski odbędzie się XV Walny Zjazd PZHKA. Będzie to zjazd wyborczy. Obrady odbywać się będą w centrum konferencyjnym w krytej ujeżdżalni.

Zarząd związku uprzejmie prosi o zgłaszanie udziału najpóźniej do 21 marca bezpośrednio do Kierownika Biura - Katarzyny Wawiórko. Przedstawiamy warunki udziału - koszty uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy.

Program zjazdu zostanie opublikowany na początku marca. Ze względu na ograniczanie kosztów sprawozdanie finansowe i program nie będą wysyłane pocztą do wszystkich członków. Członkowie związku, którzy życzą sobie otrzymać materiały przed zjazdem proszeni są o przysyłanie aktualnych adresów e-mail na adres biura.

Uwaga! Obrady są zamknięte (wstęp tylko dla Członków). Dla zainteresowanych spoza szeregów związku pozostała możliwość uczestniczenia w pokazach koni w niedzielę w SK Janów Podlaski.

Program XV Zjazdu

wersja do druku - w pliku PDF

sobota, 26 marca 2011 r.
08:00 - 09:00 Rejestracja uczestników zjazdu - recepcja w ujeżdżalni koni, parter
 

Część I - Sprawozdawcza

09:00 - 10:30 Obrady - sala konferencyjna w ujeżdżalni koni, I piętro
 1. Powitanie uczestników, usprawiedliwienie nieobecności i potwierdzenie quorum

 2. Przedstawienie porządku obrad i wybór przewodniczącego zebrania

 3. Przyjęcie sprawozdania z XIV Walnego Zjazdu (28-29 marca 2010)

 4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2010 - Izabella Pawelec-Zawadzka, Prezes

 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2010

 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 - Halina Panasiuk, Księgowa

 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2010

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Michał Bogajewicz, Przewodniczący

 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej

10:30 - 11:00 Przerwa (kawa, herbata, soki)
11:00 - 13:30 Obrady - dalszy ciąg
 1. Sprawozdanie z Wyborczego Walnego Zjazdu Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego ECAHO w Brukseli (5-7 lutego 2011) - Izabella Pawelec-Zawadzka, Anna Stojanowska, Jerzy Białobok

  • Zarząd
  • Komisja ds. Pokazów - kalendarz pokazów 2011, przepisy Blue Book
  • Komisja Sportowa
  • Komisja Redaktorów Ksiąg Stadnych
 2. Regulamin PASB i wynikające z niego obowiązki hodowćów i właścicieli koni - Krystyna Karaszewska, Redaktor Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi

  • Załącznik nr 3 do Regulaminu PASB - przenoszenie zarodków
 3. Program i warunki rozgrywania wyścigów dla koni arabskich w sezonie 2011 - Feliks Klimczak, Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 4. Sprawy różne

 5. Dyskusja

13:30 - 14:30 Obiad w salach recepcyjnych w ujeżdżalni koni
 

Część II - Wybory

14:30 - 16:30 Wybory
 1. Wybór Komisji Mandatowej

 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 3. Wybór nowych władz związku

  • Prezesa
  • Zarządu
  • Komisji Rewizyjnej
  • Sądu Koleżeńskiego
 4. Wybór Zespołów

  • Wybór Zespołu ds. Sportu
  • Wybór Zespołu ds. Rajdów Długodystansowych
16:30 - 17:00 Przerwa (kawa, herbata, soki)
 

Część III - Seminarium

17:00 - 19:00 Seminarium
 1. „Maceba - niezwykła klacz arabska - malowanie to jej pasja” - Bożena Tomczak-Wrona

 2. „Rajdy długodystansowe - podsumowanie sezonu rajdowego 2010 - przed sezonem 2011” - Maciej Kacprzyk

 3. „Powrót do tradycji - własna stajnia wyścigowea - sukces czy porażka” - Marek Trela, Daria Gutowska, Bogdan Strójwąs

20:00

Uroczysta kolacja w salach recepcyjnych w ujeżdżalni koni (stroje wizytowe)

Podczas kolacji: godz. 21:00 - wręczenie statuetek PZHKA „Hodowca Roku” w kategoriach: Pokazy, Wyścigi, Sport i Rajdy.

niedziela, 27 marca 2011 r.

09:00

Wyjazd na cmentarz w Janowie Podlaskim i złożenie kwiatów na grobie dyr. Andrzeja Krzyształowicza, pierwszego Honorowego Prezesa PZHKA.

 

Część III - Seminarium / Część IV - Pokazy hodowlane

10:00 - 12:00 Pokaz hodowlany - część 1.

Pokaz hodowlany Stadniny Koni Janów Podlaski: ogiery czołowe czystej krwi arabskiej w ręku i pod siodłem (komentarz - Prezes SK Janów Podlaski, Marek Trela; przygotowanie pokazu - Artur Bieńkowski) - hala

Seminarium - ciąg dalszy

 1. „Okiem sędziego - konkurencje sportowe - co sędzia chciałby widzieć” - Wacław Pruchniewicz

12:00 - 13:00

Obiad w salach recepcyjnych w ujeżdżalni koni

13:15 Pokaz hodowlany - część 2.

Pokaz hodowlany Stadniny Koni Janów Podlaski: prezentacja klaczy czystej krwi arabskiej ze źrebiętami rocznika 2011 - Stajnie „Prywatne”

Zakończenie zjazdu


Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski

Prezes PZHKA - Anna Stojanowska

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny