E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 27-28 marca 2010 roku odbędzie się XIV Walny Zjazd PZHKA. Jak od lat, gospodarzem będzie Stadnina Koni Janów Podlaski, a miejscem obrad - centrum konferencyjne w ujeżdżalni koni.

Zarząd związku uprzejmie prosi o zgłaszanie udziału najpóźniej do 19 marca bezpośrednio do Kierownika Biura - Katarzyny Wawiórko:

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski
21-505 Janów Podlaski

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Oryginały formularzy zgłoszeniowych razem z programem zostaną rozesłane do Członków PZHKA e-maile lub pocztą w drugiej połowie lutego. Można też pobrać oryginalny formularz lub przygotować go w dowolny sposób według wzoru zamieszczonego poniżej. Do pobrania plik w dwóch formatach (do wyboru):

Zarząd zwraca się też z prośbą o podanie aktualnych informacji na temat posiadanych koni (wg zamieszczonego niżej wzoru) i przesłanie ich na podany wyżej adres biura. Wzór ankiety do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

Ze względu na koszty związane z organizacją Zjazdu, Zarząd PZHKA podtrzymał opłatę konferencyjną w wysokości 50 zł od osoby (płatne do kasy Związku podczas rejestracji na Zjeździe).

Uwaga! Obrady są zamknięte (wstęp tylko dla Członków). Dla zainteresowanych spoza szeregów związku pozostała możliwość uczestniczenia w pokazach koni w niedzielę w SK Janów Podlaski.

Program XIV Zjazdu

sobota, 27 marca 2010 r.
08:00 - 09:30 Rejestracja uczestników zjazdu - recepcja w ujeżdżalni koni, parter
 

Część I - Obrady

09:30 - 11:00 Obrady - sala konferencyjna w ujeżdżalni koni, I piętro
 1. Powitanie uczestników, usprawiedliwienie nieobecności i potwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wybór przewodniczącego obrad.

 3. Przyjęcie sprawozdania z XIII Walnego Zjazdu (14-15 marca 2009).

 4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 - Izabella Pawelec-Zawadzka, Prezes.

 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.

 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2009.

 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2009.

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Michał Bogajewicz, Przewodniczący.

 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

 10. Sprawozdanie z obrad Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego ECAHO w Kairze (6-7 lutego 2010) - Anna Stojanowska, Jerzy Białobok

 11. Zmiany w przepisach ECAHO dotyczące organizacji pokazów (Blue Book) - Anna Stojanowska

11:00 - 11:30 Przerwa (kawa, herbata, soki)
11:30 - 13:30 Obrady - dalszy ciąg
 1. Kryteria dopuszczenia ogierów czystej krwi arabskiej do doskonalenia koni innych ras - Andrzej Stasiowski, Dyrektor Polskiego Związku Hodowców Koni.

 2. O identyfikacji koni i Regulaminie PASB - Krystyna Karaszewska, Redaktor Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi

  • Wszczepianie transponderów elektronicznych (mikroczipów) jako element identyfikacji koni i praktyczne metody ich stosowania.

  • Regulamin PASB i wynikające z niego obowiązki hodowców i właścicieli koni.

 3. Program wyścigów dla koni arabskich w sezonie 2010 - Andrzej Wójtowicz

13:30 - 14:30 Obiad w salach recepcyjnych w ujeżdżalni koni
14:30 - 16:30 Obrady - dalszy ciąg
 1. Sprawy różne.

 2. Dyskusja i wolne wnioski.

15:30 - 16:00 Przerwa (kawa, herbata, soki)
 

Część II - Seminarium

16:30 - 18:30 Seminarium
 1. „Koń orientalny w sztuce” - prof. Andrzej Strumiłło

 2. „Transplantacja zarodków jako jedna ze współczesnych metod hodowlanych” - prof. Marian Tischner

 3. „Budowa konia arabskiego - część II: Noga tylna” - lek. wet. Marek Trela.

20:00

Uroczysta kolacja w salach recepcyjnych w ujeżdżalni koni (stroje wizytowe)

Podczas kolacji:

 • godz. 21:00 - wręczenie statuetek PZHKA „Hodowca Roku” w kategoriach: Pokazy, Wyścigi, Sport;
niedziela, 28 marca 2010 r.

09:00

Wyjazd na cmentarz w Janowie Podlaskim i złożenie kwiatów na grobie dyr. Andrzeja Krzyształowicza, pierwszego Honorowego Prezesa PZHKA.

10:00 - 12:00 Seminarium - ciąg dalszy
 1. „Podstawy treningu konia do pokazów” - Gerard Paty

 

Część III - hodowlana

 

Pokaz hodowlany w Stadninie Konie w Janowie Podlaskim - komentarz Marka Treli, Prezesa SK Janów Podlaski:

 • Pokaz ogierów czołowych czystej krwi arabskiej w ręku i pod siodłem (w hali).

12:00 - 13:00

Obiad w salach recepcyjnych w ujeżdżalni koni

13:00

Pokaz hodowlany w Stadninie Konie w Janowie Podlaskim - komentarz Marka Treli, Prezesa SK Janów Podlaski:

 • Prezentacja klaczy czystej krwi arabskiej ze źrebiętami rocznika 2010 (Stajnie „Prywatne”).

Zakończenie zjazdu.


Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski

Prezes PZHKA - Anna Stojanowska

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny