E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 14-15 marca 2009 roku odbył się XIII Walny Zjazd PZHKA. Gospodarzem była oczywiście Stadnina Koni Janów Podlaski, a miejscem - centrum konferencyjne w ujeżdżalni koni. Obecnych było ponad 120 osób, w tym 94 członków związku.

W sprawozdaniu zarządu za rok 2008 pani Prezes Izabella Pawelec-Zawadzka podkreśliła, że znamionował go dalszy rozwój hodowli koni arabskich w Polsce. Wzrost pogłowia koni arabskich wyraził się liczbami: 1091 klaczy matek (w stosunku do ubiegłego roku wzrost o 59) oraz 642 źrebięta (wzrost o 42) zarejestrowanych w Księdze Stadnej, co daje nam 3. miejsce w Europie oraz 10. na świecie. Liczba klaczy pozostających w rękach prywatnych hodowców jest około dwukrotnie większa niż liczba klaczy należących do stadnin ANR (431 źrebiąt w roku 2008 urodziło się w stadninach prywatnych). W minionym roku do PASB ponownie wpłynęło aż 200 wniosków o użycie ogierów.

fot. Lidia Pawłowska
Pianissima (Gazal Al Shaqab - Pianosa) - Czempionka Świata 2008
fot. Lidia Pawłowska

Rok 2008 był też rokiem spektakularnych sukcesów polskiej hodowli - piąty Puchar Narodów w 26-letniej historii pokazu (trzecie rok z rzędu), ,,Trzy Korony'' - zwycięstwa w Pucharze Narodów oraz Czempionacie Europy i Świata - zdobyty przez zjawiskową, janowską Pianissimę, która dokonała tego jako pierwszy koń w historii, oraz rekordowa cena janowskiej aukcji uzyskana przez gwiazdę z Michałowa Kwesturę.

fot. Lidia Pawłowska
Kwestura (Monogramm - Kwesta) - rekordowa cena aukcji
fot. Lidia Pawłowska

Przedstawiciele Polski na Kongresie ECAHO, który w dniach 27 lutego - 1 marca odbył się w Warszawie zreferowali najważniejsze wydarzenia i ustalenia. Komisja Sportowa uznała, że projekt Elizabeth Chat z Austrii, by w roku 2010 zorganizować Sportowe Mistrzostwa Świata Koni Arabskich jest zbyt wczesny - najpierw należy zadbać o większą frekwencję oraz wyższy poziom Mistrzostw Europy. Z takim stanowiskiem zgodziło się potem Walne Zgromadzeni

Komisja ds. Pokazów zatwierdziła nowe brzmienie tzw. Blue Book. Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie paszportów dla prezenterów, w których komisje DC pokazów mogłyby odnotowywać przewinienia prezenterów. Dwie żółte kartki oznaczałyby czerwoną i wykluczenie z danego pokazu, zaś dwie czerwone - dyskwalifikację na rok. Referujący prace komisji Jerzy Białobok zachęcił hodowców do organizowania lokalnych imprez, dla których ECAHO przewidziało kategorię D. Są one doskonałą okazją do przetestowania swoich możliwości dla prezenterów, wystawców i gospodarzy imprez. Są też kolejnym sposobem promowania koni arabskich.

Kongres WAHO, który na przełomie stycznia i lutego odbył się w Omanie stał się okazja do przypomnienia niemal 40-letniej historii tej organizacji oraz najważniejszych jej osiągnięć. Ważnym zadaniem na najbliższe lata jest wprowadzenie paszportów dla koni przez kraje, których ogólne przepisy jeszcze tego nie wymagają. Miałoby to ułatwić międzynarodowy obrót końmi.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, Feliks Klimczak przedstawił stan przygotowań do sezonu 2009 na Służewcu. Oficjalnie rozpocznie się on 26 kwietnia, lecz pierwszym, ,,testowym'' dniem wyścigowym będzie 19 kwietnia, podczas którego nowy organizator wyścigów, Totalizator Sportowy będzie weryfikował działanie krajowej sieci systemu zakładów wzajemnych. W ciągu zaplanowanych 62 dni wyścigowych mają się odbyć 182 gonitwy dla koni arabskich z pulą nagród 1 675 793 zł. W gonitwach pozagrupowych wypłacane będą nagrody hodowlane w wysokości 20% puli nagród. Pula nagród nie jest wielka, ale została ona ,,spłaszczona'', to znaczy nagrody za dalsze lokaty będą miały wyższe w stosunku do nagrody za wygraną, niż to miało miejsce dotychczas. Wydłużone zostały dystanse dla koni arabskich - najkrótszym będzie 1800 m (nie będzie już gonitw na 1400 i 1600 m).

Obrady zdominowała dyskusja o wyścigach, zorganizowaniu dorocznej oceny reproduktorów oraz o perspektywach dopuszczenia w Polsce embriotransferu. Postulat Andrzeja Wójtowicza, by wnioskować do PKWK o zwiększenie do 50% puli na nagrody dla właścicieli został przegłosowany (30 głosów za, 5 - przeciw, 29 wstrzymujących się). Ponieważ plan na sezon wyścigowy 2009 został już zatwierdzony, sprawa dotyczyć może dopiero roku 2010. Postulat wywołał dalszą dyskusję co do jego zasadności i ostatecznie zdecydowano, że sprawa zostanie przekazana Komisji Wyścigowej PZHKA, celem przeanalizowania i sformułowania wniosku do PKWK.

Niemal jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym) podjęta została uchwała o zorganizowaniu pod koniec roku 2009 oceny ogierów 4-letnich i starszych, w celu wyłonienia reproduktorów rekomendowanych przez związek. Dyskusję i głosowanie poprzedziła prezentacja Jerzego Białoboka na temat możliwych skal ocen i innych aspektów przeprowadzania oceny. Uczestnicy opowiedzieli się za oparciem oceny na skali 100-punktowej, uwzględniającej osobne noty za: typ, głowę i szyję, kłodę, nogi przednie, nogi tylne, kopyta, ruch, ogólne wrażenie (przykładowe oceny w prezentacji - plik PDF).

Akceptację zjazdu zyskał wniosek Łukasza Goździalskiego, by podjąć kroki w kierunku dopuszczenia przez PASB transferu zarodków. Poproszony o przybliżenie zagadnienia dyrektor Marek Trela wyjaśnił, jakie zagrożenia może nieść niewłaściwe i zbyt szerokie korzystanie z tej technologii rozrodu. Zarówno sceptycy, jak i zwolennicy zgodni byli, że nową metodę można dopuścić wyłącznie przy ograniczeniu do dwóch liczby źrebiąt od jednej klaczy w danym roku W praktyce przekłada to się na jedno źrebię uzyskane drogą naturalną i ewentualnie jedno uzyskane przez transfer zarodków - zdecydowanie rzadziej na dwa źrebięta uzyskane tą metodą. W drodze głosowania walny zjazd zobowiązał zarząd do zorganizowania spotkania zarządu z przedstawicielami PASB oraz powołania zespołu, który przygotuje propozycje zmian w przepisach PASB, dopuszczających transfer zarodków na omówionych zasadach.

fot. Lidia Pawłowska
Psyche Victoria (Ekstern - Pallas Atena) - Top Ten Czempionatu Świata 2008
fot. Lidia Pawłowska

Podczas uroczystej kolacji w sobotni wieczór wręczone zostały nagrody ,,Hodowcy Roku'' - w trzech kategoriach: pokazy, sport i wyścigi. Statuetki - rzeźby z brązu autorstwa pani Ewy Tyki - otrzymali:

Wyjątkowo ciekawa była tegoroczna część seminaryjna. Profesor Krystyna Chmiel zaprezentowała wyniki badań, które pokazują, że polskie konie arabskie łączą urodę (czego wyrazem są osiągnięcia na pokazach) z dzielnością, której dowodzą podczas treningu wyścigowego. Liczby obroniły tezę wykładu ,,Mimo wszystko - piękne i dzielne jest możliwe!''.

Wielkie zapotrzebowanie hodowców na wiedzę w zakresie eksterieru konia zostało częściowo zaspokojone dzięki wykładowi dyrektora Marka Treli na temat budowy kończyn przednich. Doskonałe zilustrowanie tematu oraz fachowy komentarz sprawiły, że skorzystali na tym nawet bardzo doświadczeni hodowcy.

Józef Zagor i Artur Bieńkowski omówili występ polskiej ekipy podczas Sportowych Mistrzostw Europy 2008 pod kątem możliwości szerszego w nich udziału polskich jeźdźców. Przy okazji obaj trenerzy zapowiedzieli przeprowadzenie konsultacji dla uczestników Mistrzostw Polski (27-28 czerwca) oraz dla zawodników zainteresowanych udziałem w tegorocznych mistrzostwach Europy (30 lipca - 2 sierpnia). Szkolenie odbędzie się na tydzień przed czerwcowymi rozgrywkami w Janowie. Profesor Krystyna Chmiel powiadomiła, że na prośbę organizatorów przetłumaczyła na język polski warunki udziału w Mistrzostwach Europy.

Organizator Podlaskiego Pokazu Koni Arabskich w Mińcach koło Białegostoku, Andrzej Arefiew poinformował, że jego tegoroczna, szósta już edycja odbędzie się 18 lipca. Podlaski pokaz nie posiada afiliacji ECAHO, ale jest rozgrywany zgodnie z jego zasadami. Łukasz Goździalski zadeklarował, że Stadnina Falborek Arabians mogłaby reaktywować rozegrany w latach 2004-2005 pokaz, jeśli tylko hodowcy widzą taką potrzebę i wzięliby w udział w imprezie.

Przy tej okazji Anna Stojanowska zwróciła się, by w razie planowania nowych pokazów organizatorzy bardzo poważnie podchodzili do sprawy i nie występowali o afiliację do ECAHO, dopóki nie będą pewni, że podołają trudom przygotowania imprezy W ostatnich latach (2008-2009) dwukrotnie zdarzyło się, że polskie podmioty zgłosiły do ECAHO zamiar organizacji pokazu, z którego potem się wycofały. Stawia to środowisko polskich hodowców w wyjątkowo niekorzystnym świetle oraz naraża na koszty organ reprezentujący nasz kraj w ECAHO. Zalecaną przez ECAHO praktyką jest też zorganizowanie najpierw pokazu krajowego, a dopiero potem ewentualnie międzynarodowego.

Jak co roku, na zakończenia Stadnina Koni w Janowie Podlaskim przygotowała pokaz ogierów czołowych, którego formuła już od kilku lat obejmuje prezentację pod siodłem i w ręku. Najpierw uczniowie janowskiego technikum hodowli koni - podopieczni instruktora, Artura Bieńkowskiego - wykonali kadryl na siedmiu ogierach arabskich.

Po prezentacji w ręku ogierów: Ararat, Piber, Aslan, Salar, Perseusz, PolonGanges w hali jeszcze raz pojawił się zastęp jeźdźców - tym razem w towarzystwie amazonki Danuty Konończuk dosiadającej w damskim siodle ogiera Album.

Przy stajniach ,,Prywatnych'' odbyła się prezentacja 23 źrebiąt z rocznika 2009, opatrzona oczywiście komentarzem dyrektora Marka Treli. Wiosenna pogoda sprzyjała spacerom i po zakończeniu prezentacji wielu gości przechadzało się jeszcze między wybiegami, na które wypuszczone zostały klacze ze źrebiętami.

Jak co roku, trudno było opuszczać janowską stadninę. Atmosfera tego niezwykłego miejsca najwyraźniej sprzyja związkowym spotkaniom, bo udaje się nam rzeczowo dyskutować na trudne tematy i co ważniejsze - różnice zdań nie powodują podziałów wewnątrz środowiska.

Lidia Pawłowska, 15 marca 2009 r.; ostatnia aktualizacja: 18 marca 2009 r.

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny