E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 14-15 marca 2009 roku odbędzie się XIII Walny Zjazd PZHKA. Gospodarzem będzie Stadnina Koni Janów Podlaski, a miejscem obrad - centrum konferencyjne w ujeżdżalni koni.

Zarząd związku uprzejmie prosi o zgłaszanie udziału najpóźniej do 6 marca bezpośrednio do Kierownika Biura - Katarzyny Wawiórko:

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski
21-505 Janów Podlaski

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Oryginały formularzy zgłoszeniowych razem z programem zostaną rozesłane do Członków PZHKA e-maile lub pocztą w drugiej połowie lutego. Można też pobrać oryginalny formularz lub przygotować go w dowolny sposób według wzoru zamieszczonego poniżej. Do pobrania plik w dwóch formatach (do wyboru):

Zarząd zwraca się też z prośbą o podanie aktualnych informacji na temat posiadanych koni (wg zamieszczonego niżej wzoru) i przesłanie ich na podany wyżej adres biura. Wzór ankiety do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

Ze względu na koszty związane z organizacją Zjazdu, Zarząd PZHKA podtrzymał opłatę konferencyjną w wysokości 50 zł od osoby (płatne do kasy Związku podczas rejestracji na Zjeździe).

Uwaga! Obrady są zamknięte (wstęp tylko dla Członków). Dla zainteresowanych spoza szeregów związku pozostała możliwość uczestniczenia w pokazach koni w niedzielę w SK Janów Podlaski.

Program XIII Zjazdu

sobota, 14 marca 2009 r.
08:00 - 09:30 Rejestracja uczestników zjazdu - recepcja w ujeżdżalni koni, parter
 

Część I - Obrady

09:30 - 11:00 Obrady - sala konferencyjna w ujeżdżalni koni, I piętro
 1. Powitanie uczestników, usprawiedliwienie nieobecności i potwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wybór przewodniczącego obrad.

 3. Przyjęcie sprawozdania z XII Walnego Zjazdu (29-30 marca 2008).

 4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2008 - Izabella Pawelec-Zawadzka, Prezes.

 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.

 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 - Halina Panasiuk, Księgowa.

 7. Zatwierdzenie sprawozdania fiansowego za rok 2008.

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Michał Bogajewicz, Przewodniczący.

 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

11:00 - 11:30 Przerwa (kawa, herbata, soki)
11:30 - 13:30 Obrady - dalszy ciąg
 1. Sprawozdanie z obrad Kongresu Międzynarodowej Federacji Arabskich Organizacji Wyścigowych (IFAHR) - Paryż, 24-25 stycznia 2009 – przedstawiciel PKWK.

 2. Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego (ECAHO) – Warszawa, 27 lutego - 1 marca 2009 – Anna Stojanowska, Jerzy Białobok.

 3. Sprawozdanie z obrad Światowej Organizacji Konia Arabskiego (WAHO) - Muscat, 31 stycznia - 1 lutego 2009 - Izabella Pawelec-Zawadzka.

 4. Informacje na temat działań podjętych przez Zarząd i członków Związku na forum wyścigowym w celu realizacji polskiego programu hodowlanego w zakresie wyścigów konnych oraz ochrony polskiej hodowli - Izabella Pawelec-Zawadzka

13:30 - 14:30 Obiad w salach recepcyjnych w ujeżdżalni koni
14:30 - 16:30 Obrady - dalszy ciąg
 1. Projekt zasad i warunków oceny ogierów przeznaczonych do hodowli i znajdujących się w rozrodzie - Jerzy Białobok.

 2. Sprawy różne.

 3. Dyskusja i wolne wnioski.

16:30 - 17:00 Przerwa (kawa, herbata, soki)
 

Część II - Seminarium

17:00 - 18:00 Seminarium
 1. ,,Budowa konia arabskiego - część I: Kończyny'' - lek. wet. Marek Trela.

20:30

Uroczysta kolacja w salach recepcyjnych w ujeżdżalni koni (stroje wizytowe)

Podczas kolacji:

 • godz. 21:30 - wręczenie statuetek PZHKA ,,Hodowca Roku'' w kategoriach: Pokazy, Wyścigi, Sport;
niedziela, 15 marca 2009 r.

09:00

Wyjazd na cmentarz w Janowie Podlaskim i złożenie kwiatów na grobie dyr. Andrzeja Krzyształowicza, pierwszego Honorowego Prezesa PZHKA.

10:00 - 12:00 Seminarium - ciąg dalszy
 1. ,,Mimo wszystko - piękne i dzielne jest mozliwe'' - prof. Krystyna Chmiel.

 2. ,,Przed Sportowym Czempionatem Europy, Stadl Paura 2009 oraz Sportowym Czempionatem Świata, Stadl Paura 2010 - występ polskiej ekipy a perspektywa użytkowania konia arabskiego w sporcie - prof. Krystyna Chmiel, Józef Zagor, Artur Bieńkowski.

12:00 - 13:00

Obiad w salach recepcyjnych w ujeżdżalni koni

 

Część III - hodowlana

13:00

Pokaz hodowlany w Stadninie Konie w Janowie Podlaskim - komentarz Marka Treli, Prezesa SK Janów Podlaski:

 • Pokaz ogierów czołowych czystej krwi arabskiej w ręku i pod siodłem (w hali).
 • Prezentacja klaczy czystej krwi arabskiej ze źrebiętami rocznika 2009 (Stajnie ,,Prywatne'').

Zakończenie zjazdu.


Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski

Prezes PZHKA - Anna Stojanowska

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny