E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 29-30 marca 2008 roku odbył się XII Walny Zjazd PZHKA. Gospodarzem była oczywiście Stadnina Koni Janów Podlaski, a miejscem - centrum konferencyjne w ujeżdżalni koni.

Rok 2007 był kolejnym rokiem rozwoju hodowli koni arabskich w Polsce, co pani Prezes Izabella Pawelec-Zawadzka podkreśliła we wstępie do sprawozdania zarządu. Postępujący wzrost pogłowia koni arabskich w naszym kraju wyraża się liczbami: 1000 klaczy matek oraz 596 źrebiąt (o 27 więcej niż w roku 2006) zarejestrowanych w Księdze Stadnej, co daje nam 3. miejsce w Europie oraz 8. na świecie. Liczba klaczy pozostających w rękach prywatnych hodowców jest około dwukrotnie większa niż liczba klaczy należących do stadnin ANR (332 źrebiąt w roku 2007 urodziło się w stadninach prywatnych). W minionym roku do PASB wpłynęło rekordowo dużo wniosków o użycie ogierów - 200. Księga wydała też 20 zezwoleń na import mrożonego nasienia 14 ogierów.

fot. Erwin Escher
Kwestura (Monogramm - Kwesta) - Czempionka Świata 2007
fot. Erwin Escher

Rok 2007 był też rokiem spektakularnych sukcesów polskiej hodowli - czwarty Puchar Narodów w 25-letniej historii pokazu, drugi Puchar Hodowców (w ciągu 7 lat jego przyznawania), zwycięstwo w Czempionacie Świata michałowskiej Kwestury, Czempionat USA Klaczy Młodszych wygrany przez inną michałowską gwiazdę Emandorię, tytuł Wiceczempionki USA Klaczy Starszych dla wyhodowanej także w Michałowie Elandry, tytuł Wiceczempiona Ogierów Młodszych Pucharu Narodów dla rocznego Altisa ze stadniny Falborek Arabians, sukces Michałowa na Czempionacie Europy - Pistoria Czempionką Klaczy Młodszych, Zagrobla Wiceczempionką Klaczy Starszych i Grafik Wiceczempionem Ogierów, a także 10 tytułów Top Ten w Czempionacie Świata i liczne tytuły Top Five i zwycięstwa na innych pokazach międzynarodowych zdobyte przez konie polskiej hodowli, w znaczącej części reprezentujące sektor prywatny. Również dokonania sportowe polskich koni dały powody do satysfakcji - drugie już zwycięstwo w skokach Niniwy państwa Ostrowskich podczas Sportowych Mistrzostwach Europy Koni Arabskich w Stadl Paura oraz udane starty koni rajdowych na zawodach międzynarodowych. Szkoda, że z racji ciężkiej sytuacji wyścigów w Polsce, coraz mniej koni podejmuje trening, a jedynie pojedynczy właściciele zdecydowali się na zgłoszenie swoich koni do gonitw na torach zagranicznych.

fot. Wiesław Pawłowski
Altis (WH Justice - Albia) - Młodzieżowy Wiceczempion Polski i Pucharu Narodów
fot. Wiesław Pawłowski

Część formalną zjazdu, obejmującą sprawozdania Zarządu, finansowe i Komisji Rewizyjnej, oraz udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, zakończyło głosowanie nad podniesieniem rocznej składki członkowskiej - do 150 zł (od 1 stycznia 2009 roku) oraz nad wprowadzeniem opłaty wpisowej 50 zł dla nowych członków, przystępujących do związku od 1 kwietnia 2008 roku.

Obrady zdominowały informacje i dyskusja o Regulaminie Księgi Stadnej, głównie przepisach związanych z importem nasienia, rozmowy na temat oceny reproduktorów oraz na temat wciąż nierozwiązanych problemów wyścigów w Polsce. W wyniku dyskusji powołane zostały dwie komisje. Pierwsza z nich ma zająć się promocją wyścigów arabskich. Natomiast druga ma opracować propozycje zmian w Regulaminie PASB, które pod warunkiem, że nie będą pozostawały w sprzeczności z przepisami WAHO z ustawowymi przepisami krajowymi, zostaną przedstawione zarządowi, a następnie kolejnemu walnemu zjazdowi związku i po głosowaniu przedstawione Redakcji Księgi Stadnej. Co prawda inicjatywa ta pojawiła się w czasie, gdy PASB już pracuje nad pewnymi uproszczeniami, a część z nich już przedstawiła na ostatnim Kongresie WAHO i zmiany te zostały zatwierdzone przez Kongres (jako zmiany w przepisach WAHO), ale z pewnością okaże się dobrą okazją do głębszego poznania przez naszych hodowców przepisów PASB, która jest traktowana jako wzór przez inne Księgi świata i specjalistów WAHO. W ostatnim głosowaniu zjazd zdecydował o organizowaniu dorocznej oceny reproduktorów (na zasadzie bonitacji), co właścicielom rozpłodników da szansę uzyskania opinii fachowców, zaś początkującym hodowcom może pomóc w wyborze ogierów dla swoich klaczy.

Część seminaryjną zjazdu rozpoczął prof. Marian Tischner, który wręczył dyplomy 16 absolwentom kursu inseminacji klaczy, przeprowadzonego w lutym i marcu przez Akademię Rolniczą w Krakowie, przy współpracy z SK Michałów oraz SO Łąck. W sobotni wieczór wystąpił pan Mateusz Jaworski, który opowiedział o Sportowych Mistrzostwach Europy Koni Arabskich w Stadl Paura, zachęcając do udziału w zawodach w sierpniu tego roku. Na zakończenie sobotniej części pan Longin Błachut zaprezentował materiał filmowy poświęcony dwóm znakomitym reproduktorom wyścigowym, w których żyłach płynie polska krew - ogierom DA AdiosSam Tiki. W niedzielne przedpołudnie wystąpiła niezawodna pani prof. Krystyna Chmiel, która przedstawiła dwie rodziny czempionów - michałowską ,,linię E'' oraz janowską ,,linię P'', popierając powszechną opinię o tych rodzinach liczbami i faktami oraz doskonale porządkując naszą wiedzę o hisotrii polskiej hodowli. Prezentacja pana Macieja Kacprzyka poświęcona rajdom długodystansowym to kolejna już pozycja na ten temat w serii wykładów wygłaszanych podczas zjazdów PZHKA. Wśród prelegentów zabrakło pana Lecha Błaszczyka, który miał przedstawić historię swojej stadniny ,,Słowianin''.

fot. Edyta Twaróg
Orgia Fata (Chndaka - HF Olympia) - zwyciężczyni Derby, Oaks i Porównawczej w roku 2007
fot. Edyta Twaróg

Podczas uroczystej kolacji w sobotni wieczór wręczone zostały nagrody ,,Hodowcy Roku'' - w trzech kategoriach: pokazy, sport i wyścigi. Statuetki - rzeźby z brązu autorstwa pani Ewy Tyki - otrzymali:

fot. Katarzyna Dolińska
Cyryl (Sinus - Cyrla) - Wicemistrz Polski w Rajdach 2007
fot. Katarzyna Dolińska

Kapituła przyznała też specjalną nagrodę za 10. rok prowadzenia internetowej strony związku, co dla jej twórców okazało się nie tylko wielkim zaskoczeniem, ale przede wszystkim wyjątkowo wzruszającą okolicznością.

Podobnie, jak w poprzednich latach, odbyła się licytacja 3 obrazów przekazanych przez panią Justynę Jaszczewską oraz pana Grzegorza Krzyżaniaka, z której dochód zasili budżet związku. Tym razem nabywcę znalazły tylko dwa z nich - oba trafią do Stadniny w Falborku.

Jak co roku Stadnina Koni w Janowie Podlaskim przygotowała pokaz ogierów czołowych, który już dwa lata temu przybrał nową formę. Najpierw uczniowie janowskiego technikum hodowli koni - podopieczni instruktora, Artura Bieńkowskiego - wykonali kadryl na ośmiu ogierach arabskich. Po nich specjalny program przedstawiły dwie amazonki - na Esculapie w damskim siodle wystąpiła Danuta Konończuk, Mistrzyni Polski Amazonek, zaś w programie klasycznym na Salarze młodziutka, zaledwie 12-letnia Aleksandra Owerko. Paradę ogierów zamknęły cztery reproduktory zaprezentowane w ręku.

Przy stajniach ,,Prywatnych'' odbyła się prezentacja 32 źrebiąt z rocznika 2008, opatrzona oczywiście komentarzem dyrektora Marka Treli. Po niej wokół wybiegów, na które wypuszczone zostały klacze ze źrebiętami, jeszcze długo spacerowali uczestnicy zjazdu oraz goście, którzy przyjechali do Janowa specjalnie na pokaz hodowlany.

Na zakończenie, a więc inaczej niż to było w planie, część uczestników udała się z panią Prezes na miejscowy cmentarz, by jak co roku złożyć kwiaty na grobie Dyrektora Andrzeja Krzyształowicza.

Chyba wszyscy obecni mogą przyznać, że ciężko było opuszczać janowską stadninę. Magia tego miejsca wpływa też na atmosferę związkowych spotkań. Wydaje się, że podczas tegorocznego zjazdu udało się wygospodarować więcej czasu na rzeczową dyskusję. Wymiana poglądów i pomysłów odbywała się w sposób uporządkowany, bez zbędnych emocji i doprowadziła do jasnych konkluzji. I chociaż zdania na podjęte tematy nadal są (i będą) podzielone, to wiemy, o czym rozmawialiśmy i nad czym chcemy pracować. Z jakimi efektami, zobaczymy za rok.

Lidia Pawłowska, 2 kwietnia 2008 r.

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny