E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 29-30 marca 2008 roku odbędzie się XII Walny Zjazd PZHKA. Gospodarzem będzie Stadnina Koni Janów Podlaski, a miejscem obrad - centrum konferencyjne w ujeżdżalni koni.

Zarząd związku uprzejmie prosi o zgłaszanie udziału najpóźniej do 21 marca bezpośrednio do Kierownika Biura - Katarzyny Wawiórko:

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski
21-505 Janów Podlaski

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Oryginały formularzy zgłoszeniowych zostaną rozesłane do Członków PZHKA e-maile lub pocztą - razem z programem. Można też pobrać oryginalny formularz lub przygotować go w dowolny sposób według wzoru zamieszczonego poniżej. Do pobrania plik w dwóch formatach (do wyboru):

Zarząd zwraca się też z prośbą o podanie aktualnych informacji na temat posiadanych koni (wg zamieszczonego niżej wzoru) i przesłanie ich na podany wyżej adres biura. Wzór ankiety do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

Ze względu na koszty związane z organizacją Zjazdu, Zarząd PZHKA podtrzymał opłatę konferencyjną w wysokości 50 zł od osoby (płatne do kasy Związku podczas rejestracji na Zjeździe).

Uwaga! Obrady są zamknięte (wstęp tylko dla Członków). Dla zainteresowanych spoza szeregów związku pozostała możliwość uczestniczenia w pokazach koni w niedzielę w SK Janów Podlaski.

Program XII Zjazdu

sobota, 29 marca 2008 r.
08:00 - 09:30 Rejestracja uczestników zjazdu - recepcja w ujeżdżalni koni, parter
 

Część I - Obrady

09:30 - 11:00 Obrady - sala konferencyjna w ujeżdżalni koni, I piętro
 1. Powitanie uczestników, usprawiedliwienie nieobecności i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wybór przewodniczącego obrad.

 3. Przyjęcie sprawozdania z XI Walnego Zjazdu (16-18 marca 2007).

 4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2007 - Izabella Pawelec-Zawadzka, Prezes.

 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.

 6. Sprawozdanie finansowe - Halina Panasiuk, Księgowa.

 7. Zatwierdzenie sprawozdania fiansowego za rok 2007.

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Marek Trela, Przewodniczący.

 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

11:00 - 11:30 Przerwa (kawa, herbata)
11:30 - 13:30 Obrady - dalszy ciąg
 1. Sprawozdanie z obrad Kongresu Międzynarodowej Federacji Arabskich Organizacji Wyścigowych (IFAHR) - Paryż, 28-29 stycznia 2008 – Kishore Mirpuri.

 2. Sprawozdanie z obrad Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego (ECAHO) – Bruksela, 2-3 lutego 2008 – Anna Stojanowska, Jerzy Białobok.

 3. WAHO - Aktualności - Izabella Pawelec-Zawadzka.

 4. Informacje na temat dokumentacji hodowlanej - Krystyna Karaszewska, Redaktor PASB

  • zmiany w Ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. nr 133 z 24.07.2007) - Regulamin Księgi Stadnej podstawowym zbiorem przepisów dotyczących wpisu i rejestracji w rasach czystych;
  • aktualnie obowiązujące przepisy i wymagana dokumentacja w obrocie nasieniem.
13:30 - 14:30 Obiad w salach recepcyjnych w ujeżdżalni koni
14:30 - 16:30 Obrady - dalszy ciąg
 1. Ogiery w rozrodzie w polskiej hodowli koni czystej krwi arabskiej w latach 2005–2007 (na podstawie danych Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi) - próba wypracowania zasad i kryteriów oceny reproduktorów dla potrzeb członków PZHKA - Izabella Pawelec-Zawadzka.

 2. Sprawy różne.

 3. Dyskusja i wolne wnioski.

16:30 - 17:00 Przerwa (kawa, herbata)
 

Część II - Seminarium

17:00 - 19:00 Seminarium
 1. Wręczenie dyplomów ukończenia kursu inseminacji klaczy - prof. dr hab. Marian Tischner.

 2. ,,Sylwetki prywatnych hodowców'' - historia stadniny ,,Słowianin'' - Lech Błaszczyk.

 3. ,,Sportowy Czempionat Europy Koni Arabskich – Stadl Paura 2007 i przed Stadl Paura 2008'' - prezentacja – Mateusz Jaworski.

 4. ,,Wspomnienia z Syrii po Kongresie WAHO - Damaszek 2007'' - prezentacja DVD.

20:30

Uroczysta kolacja w salach recepcyjnych w ujeżdżalni koni (stroje wizytowe)

Podczas kolacji:

 • godz. 21:30 - wręczenie statuetek PZHKA ,,Hodowca Roku'' w kategoriach: Pokazy, Wyścigi, Sport;
 • godz. 22:00 - aukcja obrazów Justyny Jaszczewskiej, Rafała Walendowskiego i Grzegorza Krzyżaniaka.
niedziela, 30 marca 2008 r.

08:30

Wyjazd na cmentarz w Janowie Podlaskim i złożenie kwiatów na grobie dyr. Andrzeja Krzyształowicza, pierwszego Honorowego Prezesa PZHKA.

09:30 - 12:00 Seminarium - ciąg dalszy
 1. ,,Jak łączyć, aby powstało najlepsze?'' - na przykładzie schematu kojarzeń stosowanych w obrębie linii żeńskich ,,E'' (Michałów) i ,,P'' (Janów Podlaski) - prezentacja - prof. Krystyna Chmiel.

 2. ,,Rajdy – dyscyplina skazana na sukces'' – prezentacja - Maciej Kacprzyk.

12:00 - 13:00

Obiad w salach recepcyjnych w ujeżdżalni koni

 

Część III - hodowlana

13:00

Pokaz hodowlany w Stadninie Konie w Janowie Podlaskim - komentarz Marka Treli, Prezesa SK Janów Podlaski:

 • Pokaz ogierów czołowych czystej krwi arabskiej w ręku i pod siodłem (w hali).
 • Prezentacja klaczy czystej krwi arabskiej ze źrebiętami rocznika 2008 (Stajnie ,,Prywatne'').

Zakończenie zjazdu.


Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski

Prezes PZHKA - Anna Stojanowska

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny