E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 16-18 marca 2007 roku odbędzie się XI Walny Zjazd PZHKA, połączony z obchodami 10-lecia istnienia związku. Gospodarzem będzie Stadnina Koni Janów Podlaski. Miejscem obrad będzie centrum konferencyjne w ujeżdżalni koni.

Zarząd związku uprzejmie prosi o zgłaszanie udziału do 5 marca bezpośrednio do Kierownika Biura - pani Katarzyny Wawiórko:

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski
21-505 Janów Podlaski

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Oryginały formularzy zgłoszeniowych zostaną rozesłane do Członków PZHKA pocztą. W razie jego zagubienia można pobrać oryginalny formularz lub przygotować go w dowolny sposób według wzoru zamieszczonego poniżej. Do pobrania plik w dwóch formatach (do wyboru):

Zarząd zwraca się też z prośbą o podanie informacji na temat posiadanych koni (wg zamieszczonego niżej wzoru) i przesłanie ich na podany wyżej adres biura. Wzór ankiety do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

Jednocześnie Zarząd gorąco zachęca Członków, aby razem ze zgłoszeniami udziału nadsyłali swoje zdjęcia - najlepiej takie, na których są razem z końmi arabskimi. Na czas zjazdu zostanie z nich przygotowana wystawa.

Ze względu na koszty związane z organizacją Zjazdu, Zarząd PZHKA podtrzymał opłatę konferencyjną w wysokości 50 zł od osoby (płatne do kasy Związku podczas rejestracji na Zjeździe).

Uwaga! Obrady są zamknięte (wstęp tylko dla Członków). Dla zainteresowanych spoza szeregów związku pozostała możliwość uczestniczenia w pokazach koni w niedzielę w SK Janów Podlaski.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy programu zjazdu.

Program Zjazdu - zarys

piatek, 16 marca 2007 r.

14:00 - 16:00

Rejestracja uczestników zjazdu - recepcja w ujeżdżalni koni, parter

 

Część I - sprawozdawcza

16:00 - 18:30

Obrady - sala konferencyjna w ujeżdżalni koni, I piętro

 • Powitanie uczestników i stwierdzenie quorum.
 • Przedstawienie porządku obrad i wybór przewodniczącego obrad.
 • Przyjęcie sprawozdania z X Walnego Zjazdu (25-26 marca 2006).
 • Sprawozdanie Zarządu za rok 2006 - Izabella Pawelec-Zawadzka, Prezes.
 • Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2006.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2006 - Halina Panasiuk, Księgowa.
 • Zatwierdzenie sprawozdania fiansowego za rok 2005.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Michał Bogajewicz, Przewodniczący.
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
sobota, 17 marca 2007 r.
 

Część II - informacje, wykłady

09:00 - 11:00

Informacje, wykłady - sala konferencyjna w ujeżdżalni koni, I piętro

 • Informacja na temat Kongresu WAHO, który w dniach 22-28 kwietnia 2007 r. odbędzie się w Damaszku (Syria) - Izabella Pawelec-Zawadzka.
 • Sprawozdanie z Kongresu ECAHO, który w dniach 2-4 lutego 2007 r. odbył się w Stadninie Koni Babolna (Węgry) - Anna Stojanowska, Izabella Pawelec-Zawadzka..
 • ,,Sylwetki hodowców'' - Krystyna Chmiel, ,,Aneta Arabians''.
 • ,,10 lat minęło...'' - podsumowanie działalności PZHKA - Izabella Pawelec-Zawadzka.
 • ,,Dlaczego koń arabski, czyli hodowcy o sobie'' - prezentacja filmowa, Mariola Zaczyńska.

11:00 - 11:30

Przerwa (kawa, herbata, soki)

11:30 - 13:30

Informacje, wykłady - dalszy ciąg

 • ,,Inseminacja klaczy'' - prof. dr hab. Marian Tischner, Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt, Akademia Rolnicza, Kraków.
 • ,,Aktualny stan wyścigów konnych w Polsce, założenia programu na rok 2007 i prognozy na przyszłość'' - Feliks Klimczak, Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

13:30 - 14:30

Obiad w salach recepcyjnych w ujeżdżalni koni

 

Część III - wybory

14:30 - 16:00

Wybory - sala konferencyjna w ujeżdżalni koni, I piętro

 • Wybór Komisji Mandatowej.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Wybory nowych władz Związku.

16:00 - 16:30

Przerwa (kawa, herbata, soki)

16:30 - 18:00

Dyskusja, wolne wnioski

19:30

Uroczysta kolacja w salach recepcyjnych w ujeżdżalni koni (stroje wizytowe)

niedziela, 18 marca 2007 r.

09:30

Wyjazd na cmentarz w Janowie Podlaskim złożenie kwiatów na grobie dyr. Andrzeja Krzyształowicza, pierwszego Honorowego Prezesa PZHKA.

 

Część IV - hodowlana

10:00 - 13:30

Ujeżdżalnia:

 • Pokaz ogierów czołowych czystej krwi arabskiej w ręku i pod siodłem.
 • Pokazy kaskaderskie.

Stajnie ,,Prywatne'':

 • Prezentacja klaczy czystej krwi arabskiej ze źrebiętami rocznika 2007.

13:30 - 14:45

Obiad w salach recepcyjnych w ujeżdżalni koni

 

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski

Prezes PZHKA - Anna Stojanowska

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny