E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 11-12 marca 2005 roku odbył się IX Walny Zjazd PZHKA. Gościny użyczył Pensjonat ,,Uroczysko Zaborek'' w Janowie Podlaskim. Członkowie PZHKA zgłaszali udział do 21 lutego bezpośrednio do biura Pensjonatu.

Zarząd zwrócił się z prośbą o podanie informacji na temat posiadanych koni (wg zamieszczonego niżej wzoru) i przesłanie ich na adres:

Agnieszka Podgórska
ul. Czeladnicza 21/8
04-743 Warszawa

Wzór ankiety do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

Uwaga! Obrady są zamknięte (wstęp tylko dla Członków). Dla zainteresowanych spoza szeregów związku pozostała możliwość uczestniczenia w pokazach koni w niedzielę w SK Janów Podlaski.

Ze względu na poważne koszty związane z organizacją Zjazdu, Zarząd PZHKA zmuszony był podtrzymać opłatę konferencyjną w wysokości 50 zł od osoby (płatne do kasy Związku podczas rejestracji na Zjeździe).

Za miejsce obrad wybrano salę konferencyjną w ,,Kościółku'' - jednym z obiektów ,,Uroczyska Zaborek''.

 

Program Zjazdu

piątek, 11 marca 2005 r.
18:00 - 20:00 recepcja - rejestracja uczestników zjazdu
20:00 - 22:00 kolacja w ,,Bielonym Dworku''
sobota, 12 marca 2005 r.
07:00 - 08:30 śniadanie w ,,Bielonym Dworku''
08:00 - 09:30 sala obrad w ,,Kościółku'' - rejestracja uczestników zjazdu
09:30 - 11:00 obrady:
 • Powitanie uczestników, przedstawienie porządku obrad i wybór przewodniczącego
 • Przyjęcie sprawozdania z VIII Walnego Zjazdu (27-28 marca 2004)
 • Sprawozdanie Zarządu - Izabella Pawelec-Zawadzka, Prezes
 • Sprawozdanie finansowe - Halina Panasiuk, Księgowa
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Michał Bogajewicz, Przewodniczący
 • Zatwierdzenie sprawozdania fiansowego za rok 2004
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi
11:00 - 11:30 przerwa (kawa, herbata)
11:30 - 13:00 obrady - dalszy ciąg:
 • Informacja na temat Kongresu WAHO, który odbył się w Polsce w dniach 8-13 sierpnia 2004 r. - Izabella Pawelec-Zawadzka
 • Sprawozdanie z Kongresu ECAHO, Hiszpania, 11-13 lutego 2005 - Anna Stojanowska
13:00 - 14:30 obiad
14:30 - 16:00 obrady - ciąg dalszy:
 • Informacja na temat obowiązującej dokumentacji w związku z wejściem Polski do UE - Krystyna Karaszewska, Redaktor PASB
 • Informacja na temat aktualnej sytuacji wyścigów konnych w Polsce - Izabella Pawelec-Zawadzka, członek Rady PKWK
 • Prezentacja poświęcona wyścigowym koniom polskiego pochodzenia w USA - Longin Błachut, członek PZHKA
 • Z cyklu ,,Sylwetki prywatnych hodowców'' - ,,Historia mojej stadniny'' - Bogusław Dąbrowski, członek PZHKA
16:00 - 16:30 przerwa (kawa, herbata)
16:30 - 18:30 część seminaryjna:
 • seminarium, część I - ,,Organizacja rozrodu - inseminacja'' - lek. wet. Andrzej Gniazdowski
 • dyskusja i wolne wnioski
20:00 uroczysta kolacja przy kominku w ,,Bielonym Dworku''
niedziela, 13 marca 2005 r.
08:00 - 09:30 śniadanie w ,,Bielonym Dworku''
09:30 - 12:30 część seminaryjna - ciąg dalszy:
 • ,,Praca z rodami w aspekcie historycznym'' - prof. dr hab. Krystyna Chmiel, AR Lublin, Zamość
 • ,,Pokazy jako próba selekcyjna'' - mgr Jerzy Białobok, Prezes SK Michałów
12:30 - 13:30 obiad w ,,Bielonym Dworku''
13:45  wyjazd do stadniny w Janowie Podlaskim - po drodze złożenie kwiatów na grobie dyr. Andrzeja Krzyształowicza, pierwszego Honorowego Prezesa PZHKA
14:30  pokaz koni w SK Janów Podlaski - komentarz Prezes SK Janów Podlaski, lek. wet. Marek Trela
 • pokaz ogierów czołowych
 • prezentacja klaczy ze źrebiętami, przychówek 2005

 

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski

Prezes PZHKA - Anna Stojanowska

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny