E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 27-28 marca 2004 roku odbył się VIII Walny Zjazdu PZHKA. Przedstawiamy materiały (slajdy) do wykładu prof. Jerzego Kity oraz lek. wet. Lucjana Witkowskiego z Zakładu Chorób Zakaźnych i Epidemiologii, Katedry Nauk Klinicznych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW pt. ,,Występowanie zakażeń Rhodococcus equi u źrebiąt oraz próby profilaktyki''.

Etiologia

Rhodococcus equi:

  • G+, pleomorficzna pałeczka, nie wytwarzająca spor 1,
  • bardzo odporny na czynniki środowiskowe,
  • saprofit 2 glebowy,
  • obecna w górnych drogach oddechowych i przewodzie pokarmowym zdrowych koni,
  • szczepy chorobotwórcze i niechorobotwórcze,
  • chorobotwórczość jest warunkowana plazmidami 3 (Vap A),
  • chorobotwórczy dla koni, innych gatunków zwierząt i ludzi.

Słowniczek terminów dla hodowców:

1 spora - forma przetrwalnikowa odporna na czynniki środowiskowe; określenie bakteria niesporująca oznacza bakterię nie wytwarzającą spor;

2 saprofit - organizm bytujący stale w danym miejscu (organizmie żywiciela, glebie, wodzie) przeważnie zupełnie nieszkodliwy, w pewnych okolicznościach chroniący przed zakażeniem (jak np. bakterie jelitowe), a w innych mogący wywołać chorobę;

3 plazmidy - kolista nić DNA występująca poza jądrem komórkowym zawierająca niewielką liczbę genów, w przypadku bakterii np. odpowiedzialne za zjadliwość czy oporność na antybiotyki; Vap A to nazwa własna plazmidu Rhodococcus equi, zawierająca geny odpowiedzialne za zjadliwość tej bakterii.


Strona 1 Następna strona
Następna strona
lek. wet. Lucjan Witkowski, marzec 2004
Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny