E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 27-28 marca 2004 roku w Białej Podlaskiej i w Janowie Podlaskim odbędzie się VIII Walny Zjazd PZHKA. Jego uczestników będzie gościł ,,Hotel Delfin'' w Białej Podlaskiej. Członkowie PZHKA powinni zgłosić udział do 21 marca bezpośrednio do biura Hotelu.

Zarząd prosi również o podanie informacji na temat posiadanych koni (wg zamieszcoznego niżej wzoru) i przesłanie ich na adres:

Anna Stojanowska
ul. Hoża 43/49 m 139
00-681 Warszawa

Do pobrania ankieta (przygotowana przez Sekretariat PZHKA w formacie MS Word).

Obrady i seminaria będą odbywać się w ,,Hotelu Delfin'' w Białej Podlaskiej, który zapewnia noclegi. Istnieje również możliwość noclegu w ,,Domu Gościnnym Wygoda''. O szczegóły prosimy dowiadywać się bezpośrednio w Domu Gościnnym - (83) 341 30 60. Z uwagi na rosnące koszty organizacyjne wprowadzona została opłata konferencyjna w wysokości 50 zł od osoby.

Uwaga! Obrady są zamknięte (wstęp tylko dla Członków). Pozostałych zainteresowanych zapraszamy na pokazy koni w niedzielę w SK Janów Podlaski.

 

Program Zjazdu

piątek, 26 marca 2004 r.
18:00 - 20:00 recepcja - rejestracja uczestników zjazdu
sobota, 27 marca 2004 r.
08:00 - 09:00 sala obrad - rejestracja uczestników zjazdu
09:00 - 11:00 obrady:
 • powitanie uczestników, przedstawienie porządku obrad i wybór przewodniczącego
 • przyjęcie sprawozdania z VII Walnego Zjazdu
 • sprawozdanie Zarządu - Izabella Pawelec-Zawadzka, Prezes
 • sprawozdanie finansowe - Halina Panasiuk, Księgowa
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Michał Bogajewicz, Przewodniczący
 • zatwierdzenie sprawozdania fiansowego za rok 2003
 • udzielenie absolutorium Zarządowi
11:00 - 11:20 przerwa (kawa, herbata)
11:20 - 12:00 obrady - dalszy ciąg:
 • informacja o wynikach głosowania w trybie obiegoweym w sprawie zmian w statucie - mec. Jacek Ciepluch
 • informacja na temat działania WAHO oraz Kongresu WAHO, który odbędzie się w Polsce w dniach 8-13 sierpnia 2004 r. - Izabella Pawelec-Zawadzka
 • sprawozdanie z Kongresu ECAHO, Doha (Katar) 2004 - Anna Stojanowska i Jerzy Białobok
12:00 - 13:00 obiad
13:15 - 15:40 obrady - ciąg dalszy:
 • informacja na temat identyfikacji i dokumentów wymaganych przy wpisie konia do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi - Krystyna Karaszewska, Redaktor PASB
 • informacja na temat wyścigów konnych w Polsce, ich aktualnej sytuacji w zakresie organizacji i programu na najbliższe lata - Jerzy Budny, Prezes PKWK
 • dyskusja i wolne wnioski
15:40 - 16:00 przerwa (kawa, herbata)
16:00 - 19:00 część seminaryjna:
 • ,,Nowe pasze w żywieniu koni'' - firma Cargill Pasze
 • ,,Bask i inne konie'' film Zenona Lipowicza - wspomnienie o dr Eugene E. LaCroix - Izabella Pawelec-Zawadzka
 • ,,Przygotowanie konia do pokazów'' - materiał filmowy Agnieszka Pilecka, komentarz Jerzy Białobok
 • ,,Zagrobla, Kwestura, Ganges'' - pokaz filmowy z Czempionatów Świata i Stanów Zjednoczonych
20:00 uroczysta kolacja
niedziela, 28 marca 2004 r.
09:00 - 12:30 część seminaryjna - ciąg dalszy:
 • ,,Wpływ czynników genetycznych i pozagenetycznych na wzrost koni czystej krwi arabskiej'' - prof. dr hab. Krystyna Chmiel, AR Lublin, Zamość
 • ,,Rajdy długodystansowe próbą dzielności dla koni czystej krwi arabskiej'' - dr Ewa Szarska, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Warszawa
 • ,,Występowanie zakażeń Rhodococcus Equi u źrebiąt oraz próby profilaktyki'' - lek. wet. Lucjan Witkowski, Wydział Weterynaryjny SGGW, Warszawa
12:30 - 13:30 obiad
13:45  wyjazd do stadniny w Janowie Podlaskim - po drodze złożenie kwiatów na grobie dyr. Andrzeja Krzyształowicza, pierwszego Honorowego Prezesa PZHKA
14:30  pokaz koni w SK Janów Podlaski - komentarz Prezes Marek Trela
 • pokaz ogierów czołowych
 • prezentacja klaczy ze źrebiętami, przychówek 2004
 

 

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski

Prezes PZHKA - Anna Stojanowska

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny