E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Sprawozdanie Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich z działalności Związku za rok 2002

I. Informacja ogólna

Związek nasz, który rokiem 2002 zakończył sześcioletni okres swojej działalności, stanowi u progu 2003 roku znaczącą siłę w krajowych strukturach hodowli koni. Zarówno pod względem potencjału hodowlanego zgromadzonego w rękach zrzeszonych w nim hodowców, jak też liczby członków jest najsilniejszą organizacją hodowlaną w rasie koni czystej krwi arabskiej w Polsce. Wraz z postępującym rozwojem hodowli koni arabskich w naszym kraju, a zatem rosnącą liczbą hodowców systematycznie wzrasta liczba członków PZHKA.

Liczbę klaczy czystej krwi arabskiej w Polsce w roku 2002 szacuje się na ok. 700, z czego 597 znajdowało się w posiadaniu naszych członków. Wzrost w stosunku do roku 2001 (610 klaczy) wyniósł 12,9%. Z liczby użytych w 2002 roku 119 ogierów - 63 stanowiły własność członków PZHKA. Liczba źrebiąt urodzonych w 2002 roku szacuje się na ok. 410, co stanowi wzrost o 12,3% w porównaniu do roku poprzedniego (358).

Zmieniła się sytuacja, w kierunku jej uporządkowania, jeśli chodzi o wyścigi konne. Ukazały się znowelizowane akty wykonawcze do ustawy o wyścigach konnych. Rozwinął swoją działalność Polski Klub Wyścigów Konnych, któremu w lutym 2002, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzyło prowadzenie ksiąg stadnych koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej. Uregulowanie sytuacji prawnej i formalnej pozwoliło na odblokowanie prac nad wydaniem zaległego tomu i dodatków do Ksiąg Stadnych. Organizator wyścigów, jakim jest Spółka Służewiec Tory Wyścigów Konnych, przejęta od Totalizatora Sportowego przez Ministerstwo Skarbu, wypłacił zaległe za rok 2001 nagrody, stwarzając warunki do przeprowadzenia bez zakłóceń sezonu wyścigowego w roku 2002. Pod koniec sezonu, w listopadzie 2002 Spółka podpisała z operatorem niemiecko-amerykańskim umowę na rozwój sieci totalizatora w oparciu o przekaz telewizyjny na teren całego kraju. Założenia finansowe przewidują w bliskiej perspektywie pięciokrotny wzrost obrotów totalizatora, co w konsekwencji ma pozwolić Spółce na podniesienie puli nagród, jednakże na rok 2003 wzrost nagród nie jest przewidziany i rozgrywane kwoty pozostaną na tym samym poziomie.

W roku 2002 rozegranych zostało 284 gonitw krajowych dla koni arabskich (w tym 19 gonitw pozagrupowych) oraz w ramach Polskich Dni Konia Arabskiego - dwie gonitwy międzynarodowe: Nagroda Białki i Nagroda Europy. Wśród gonitw pozagrupowych cztery (Nagroda Janowa - Przychówku, Derby, Oaks i Nagroda Sambora) zostały zarezerwowane wyłącznie dla koni hodowli krajowej, wpisanych do PASB. Łączna pula nagród rozegrana w gonitwach dla koni arabskich, wyniosła 2.118.600 zł. Biegało 348 koni trenowanych w Polsce, w tym 93 konie zagraniczne.

Zauważa się rosnące zainteresowanie wyścigami wśród hodowców i właścicieli koni arabskich, toteż z dużą satysfakcją należy odnotować sukcesy naszych członków w sezonie 2002. I tak - ,,koronę toru na Służewcu'' utrzymała niepobita w 2002 roku, fenomenalna Savvannah, hodowli i własności Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, w treningu pani Doroty Kałuby, wygrywając Nagrody: Ofira, Kabareta, Figaro, Europy i Michałowa. Z koni z tej samej grupy wiekowej wyróżniły się także Derbista z roku 2001, janowski Espadero, zwycięzca Nagrody Wielkiego Szlema, trenowany przez pana Włodzimierza Broniszewskiego oraz Major, zwycięzca Nagrody Cometa, hodowli Stada Ogierów w Białce, będący własnością i trenowany przez pana Andrzeja Wójtowicza.

Po najwyższe laury w gonitwach klasycznych dla koni czteroletnich sięgnęły konie z prywatnej hodowli. Spektakularne, o 5 długości, zwycięstwo w Derby stało się udziałem ogiera Gafal, trenowanego przez pana Romana Maciejaka, hodowli i własności pana Jana Głowackiego ze Starej Wsi. W Nagrodzie Oaks triumfowała wyhodowana i trenowana w Stadninie w Bełżycach państwa Agnieszki i Andrzeja Wójtowiczów Mamba, która zdobyła także Puchar PZHKA, zwyciężając w Nagrodzie Sabelliny. Natomiast zwycięstwa w Nagrodzie Janowa - Przychówku i Nagrodzie Porównawczej odniósł trenowany w Ośrodku Treningowym w Bełżycach Fiołek, hodowli Stada Ogierów w Białce (drugi w Derby).

W grupie koni trzyletnich zadebiutował z powodzeniem pierwszy rocznik potomstwa fenomenalnego Druida. W Nagrodzie Piechura zwyciężył trenowany przez panią Dorotę Kałubę Pentagram, hodowli i własność Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Wychowanek tej samej stadniny, trenowany przez pana Włodzimierza Broniszewskiego Elmen triumfował w najbardziej prestiżowej dla koni trzyletnich Nagrodzie Sambora, gdzie trzeci był również janowski syn Druida Winograd, w treningu pana Andrzeja Walickiego. Bardzo obiecująco rozpoczął sezon, wyhodowany przez panią prof. Krystynę Chmiel, trenowany we Wrocławiu Farah-Basket, własności pana Artura Nicponia, zwyciężając w Nagrodzie Koheilana I. Znakomity start miała trenowana przez pana Andrzeja Wójtowicza trzyletnia Fiszka, hodowli i własności Stada Ogierów w Białce, która jako pierwsza minęła celownik w międzynarodowej Nagrodzie Białki. Drugą klaczą, która pokazała klasę i zajęła pierwsze miejsce w Nagrodzie Sasanki dla trzyletnich klaczy, była wyhodowana w Michałowie i trenowana przez pana Bolesława Mazurka klacz Fuksja.

Scena pokazów międzynarodowych za granicą w roku 2002 była świadkiem kolejnych sukcesów koni hodowli członków naszego Związku. Prym wiodła Stadnina Koni w Michałowie, dopisaując do swojej bogatej kolekcji serię nowych tytułów. W barwach Michałowa tytuł Czempionki Stanów Zjednoczonych zdobyła Kwestura po Monogramm (US); tytuły Czempionki Pucharu Narodów w Aachen i Wiceczempionki Europy - El Dorada po Sanadik El Shaklan (US); tytuł Młodzieżowej Czempionki Pucharu Narodów w Aachen - Emira po Laheeb (IL); tytuły Top Ten uzyskały (wszsytkie po Monogramm): Ganges - w Czempionacie USA, Fallada, EmmonaEgzonera - w Aachen; EgzoneraElandra - w Czempionacie Europy w Moorsele, a ta ostatnia - również w Czempionacie Świata w Paryżu.

Znakomicie spisywały się też michałowskie konie sprzedane w ostatnich latach za granicę. Tytuł Czempionki Klaczy Emiratu Sharjah (UAE) uzyskała Palestra; Wiceczempionki Skandynawii w Blommerod (Szwecja) - Warszula; Top Ten Czempionatu Świata w Paryżu - Wieża WiatrówPremier; Top Ten Czempionatu Europy w Moorsele - GrenlandiaEgna. Syn Wojsława, Emanor potwierdził swoje wcześniejsze sukcesy, zdobywając tytuł Czempiona Kanady w klasie Park Horse.

Stadninę Koni w Janowie Podlaskim reprezentowały za granicą: ogier Piaff po Eldon, który zdobył tytuł Czempiona Holandii oraz córki ogiera Ecaho - Olita, która zdobyła tytuły Czempionki Skandynawii w Blommerod i Top Ten Czempionatu Świata w Paryżu, oraz Palmeta, która zdobła tytuły Top Ten Czempionatów Europy i Świata.

Do polskiej reprezentacji dołączył syn Partnera, Czempion Polski - Pesal ze Stada Ogierów w Białce, zdobywając tytuł Wiceczempiona Włoch, Czempiona Ogierów i Najlepszego Konia pokazu w Rzymie oraz plasując się w dziesiątce najlepszych ogierów Czempionatu Świata w Paryżu.

Niewątpliwy sukces odniosła też dwuletnia córka Emigranta - Ekspiacja, hodowli i własności pana Lecha Błaszczyka, zajmując z wysoką punktacją trzecie miejsce i tytuł Top Five Młodzieżowego Czempionatu na prestiżowym międzynarodowym pokazie w Wels w Austrii.

Z inicjatywy naszych członków - Michała Bogajewicza, Krzysztofa Grudziąża i Urszuli Łęczyckiej - zorganizowany został pierwszy w Polsce, afiliowany przez ECAHO Międzynarodowy Czempionat Koni Arabskich (kategorii ECAHO B), w Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola we współpracy ze Stowarzyszeniem Hipodrom-Wola w Poznaniu. Jakkolwiek z różnych powodów (m.in. katastrofalnej powodzi u naszych sąsiadów Czechów i Niemców, na których najbardziej liczyliśmy) konie zagraniczne nie dopisały, pokaz, dzięki obecności najlepszych polskich koni ze stadnin AWRSP i hodowli prywatnych oraz interesującemu programowi stał się prawdziwym sukcesem, ciesząc się dużym zainteresowaniem i gromadząc liczną publiczność. Komitet organizacyjny uzyskał afiliację ECAHO na rok 2003. II Międzynarodowy Czempionat w Poznaniu odbędzie się w dniach 11-12 października.

II. Działania Zarządu

W okresie sprawozdawczym, wybrany w roku 2001 pięcioosobowy Zarząd w składzie: Izabella Pawelec-Zawadzka - Prezes, Jerzy Białobok, Michał Bogajewicz, Marek Trela i Andrzej Wójtowicz - Członkowie, w obecności Sekretarz, pani Anny Stojanowskiej, odbył trzy posiedzenia formalne oraz szereg konsultacji telefonicznych i spotkań nieformalnych przy okazji pokazów - czempionatów i przeglądów na TW.

 1. Podjął Uchwalę o zwołaniu VII Walnego Zjazdu PZHKA w Białej Podlaskiej i Stadninie Koni w Janowie Podlaskim, ustalił jego termin na 14-16 marca oraz nakreślił tematykę części seminaryjnej.
 2. Zatwierdził sprawozdanie z VI Walnego Zjazdu, który odbył się w ustalonym terminie.
 3. Ustalił założenia programowe Wiosennego Młodzieżowego Pokazu Koni Arabskich w Białce, Czempionatu Polski w Janowie Podlaskim oraz I Międzynarodowego Czempionatu w Poznaniu. Zatwierdził skład sędziów i Komisji Dyscyplinarnej.
 4. Zatwierdził terminy współorganizowanych przez PZHKA i afiliowanych przez ECAHO pokazów w roku 2003: Wiosennego Czempionatu Młodzieżowego i Czempionatu Polski Ogierów Młodszych w Białce - na 31.05-01.06.2003, Polskiego Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim - na 09.08.2003, II Międzynarodowego Czempionatu w Poznaniu - na 11-12.10.2003.
 5. W ramach działalności promocyjnej, dzięki pomocy zarówno finansowej, jak i organizacyjnej Stadniny Koni Michałów, podjął działania, w efekcie których:
  • PZHKA wziął udział w Targach ,,Hippica Varsovia'', które odbyły się na Torze Wyścigowym na Służewcu w maju 2002 roku,
  • wydany został folder reklamowy, informujący o celach i działalności Związku.
 6. W sprawach finansowych:
  • analizował i zatwierdzał okresowe oraz bieżące sprawozdania finansowe;
  • zatwierdził bilans i sprawozdanie finansowe za rok 2002;
  • uchwalił wynagrodzenie dla księgowej, pani Haliny Panasiuk za sporządzenie bilansu i prowadzenie spraw finansowo-księgowych Związku;
  • uchwalił ryczałt za rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe Prezesa PZHKA w sprawach związkowych w roku 2002;
  • podjął decyzję o utrzymaniu trzymiesięcznej, odnawialnej lokaty bankowej;
  • zatwierdził koszt wydania folderu PZHKA.
 7. Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarząd podejmował następujące działania:
  • Na bieżąco monitorował sytuację finansową Związku. Przychody PZHKA pochodzące z działalności statutowej opierają się niemal wyłącznie na wpływach ze składek członkowskich, w których znaczną pozycję, tj. prawie 50%, stanowią wpłaty członków wspierających. Aktualna sytuacja finansowa z pewnością nie pozwala na prowadzenie szerszej działalności promocyjnej, realizację w pełnym zakresie programu informacyjno-szkoleniowego, jak też planów organizacyjnych. Podniesienie składki członkowskiej w roku 2003 do wysokości 120,00 zł, przy rosnącej liczbie członków może w pewnym stopniu poprawić sytuację. Jednak, mimo monitowania, w dalszym ciągu występują znaczne zaległości w regulacji składek członkowskich. Należy z pewnością zaktywizować działalność w kierunku pozyskania dodatkowych dochodów.
  • Członkowie Zarządu, a szczególnie jego członkowie w  Radzie PKWK (Michał Bogajewicz, Izabella Pawelec-Zawadzka) brali aktywny udział we wszystkich spotkaniach i obradach, dotyczących prac nad realizacją i wdrożeniem zapisów Ustawy o Wyścigach Konnych i Utworzeniu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, jak też w opracowywaniu wykonawczych aktów prawnych, wynikających z tej ustawy, opiniowaniu założeń programu wyścigowego i bieżącej działalności PKWK, wnioskowali o podniesienie wysokości nagród, wprowadzenie premii hodowlanych i właścicielskich dla koni hodowli krajowej, utrzymania warunków ograniczających start koni zagranicznych w Nagrodach Janowa, Derby, Oaks i Nagrodzie Sambora. W skład Komisji Wyścigowej Rady PKWK, która rozpoczęła działalność, z ramienia naszego związku weszli: Izabella Pawelec-Zawadzka i dr Marek Trela. Ponadto, Izabella Pawelec-Zawadzka brała udział w powołanym przez Komisję Wyścigową Rady, zespole roboczym do opracowania projektu planu wyścigów na rok 2003.
  • Związek brał udział we wszystkich akcjach i wystąpieniach środowisk hodowlanych do władz i urzędów centralnych, mających na celu ochronę hodowli i prób dzielności na torze wyścigowym.
  • Ufundował dwie specjalne nagrody w Czempionacie Polski w Janowie Podlaskim: dla Najlepszego Prezentera i Najpiękniejszej Klaczy Arabskiej. Ufundował też Puchary PZHKA: dla Czempionki Klaczy w Czempionacie Młodzieżowym w Białce i dla Najlepszego Konia Pokazu w organizowanym przez PTHKA Letnim Pokazie Koni Arabskich w Warszawie, jak również występował jako Sponsor Młodzieżowego Czempionatu na Międzynarodowym Pokazie w Poznaniu.
  • Tradycyjnie już, ufundował Puchary i Nagrody Honorowe w Nagrodzie Sabelliny podczas Międzynarodowego Dnia Arabskiego.
  • Brał czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu Pokazów Koni Arabskich w Białce, Warszawie, Janowie Podlaskim i Poznaniu.

III. Działalność Związku w okresie sprawozdawczym

 1. Kontynuowano działalność na rzecz Związku i polskiej hodowli konia arabskiego poprzez:
  • ogłoszenia i artykuły w wydawnictwach krajowych (Koń Polski, Konie i Rumaki, katalogi pokazów i numery specjalne) oraz zagranicznych (Arabian Horse World, Time, Araber Journal)
  • bezpośrednie kontakty z hodowcami i związkami zagranicznymi na kongresach i posiedzeniach WAHO i ECAHO oraz pokazach międzynarodowych.
 2. Prowadzono aktywną współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi:
  • z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa - w sprawach dotyczących organizacji hodowli i planów hodowlanych oraz reprezentacji w organizacjach międzynarodowych WAHO i ECAHO;
  • z Ministerstwem Rolnictwa - w kwestiach ustawodawstwa, dotyczącego hodowli i wyścigów, jak też dotacji z funduszu postępu biologicznego;
  • z Polskim Klubem Wyścigów Konnych - w zakresie wynikającym z ustawy i rozporządzenia o wyścigach konnych, w prowadzeniu ksiąg stadnych i reprezentacji w organizacjach międzynarodowych IFAHR, WAHO i ECAHO;
  • ze Spółką Służewiec Tory Wyścigów Konnych - w realizacji programu wyścigowego;
  • ze Stadniną Koni Janów Podlaski i państwem Lidią i Wiesławem Pawłowskimi, którzy tworzą stronę internetową stadniny i naszego związku - w sprawie znacznego rozszerzenia zakresu informacji, dzięki czemu witryna ta stała się wszechstronnym i aktualnym źródłem informacji o szerokim zasięgu; również za przyczyną i dzięki pomocy państwa Lidii i Wiesława Pawłowskich, uruchomiona została poczta elektroniczna i połączenie z internetem komputera PZHKA, w dyspozycji Prezesa, co znacznie rozszerzyło zakres informacji oraz kontaktów zarówno krajowych, jak i zagranicznych na potrzeby Związku; utworzone zostały również adresy poczty elektronicznej Sekretariatu Związku;
  • z organizacjami międzynarodowymi WAHO, ECAHO i IFAHR - przez udział delegatów związku w kongresach i posiedzeniach zarządów i poszczególnych komisji tych organizacji (Izabella Pawelec-Zawadzka - w kongresach i obradach zarządów WAHO i ECAHO, Anna Stojanowska - w kongresie ECAHO i obradach Komisji Sportowej, Jerzy Białobok - w kongresie ECAHO i obradach Komisji Pokazów).
 3. Członkowie Zarządu i Związku włożyli wiele pracy w organizację i obsługę pokazów i czempionatów (Związek uczestniczył w kosztach organizacji, opracowywaniu warunków i katalogów pokazów, prowadził obsługę spraw organizacyjno-technicznych, opiekę nad sędziami, prowadzenie pokazów, rejestrację wyników i sprawozdawczość do ECAHO).
 4. Powołana na IV Zjeździe PZHKA Komisja Sportowa działała na rzecz promocji sportowego użytkowania koni arabskich. Konkurencje sportowe dla koni arabskich zaczynają w Polsce zdobywać coraz więcej zwolenników. Świadczy o tym liczna w ubiegłym roku obsada i coraz wyższy poziom, zarówno w klasie ujeżdżenia, rozegranej podczas pokazu w Białce, jak i cieszącej się dużym zainteresowaniem klasie Liberty podczas Czempionatów w Białce i w Poznaniu.

IV. Członkowie

W okresie od 18 marca 2002 do 10 marca 2003 roku do Związku przystąpiło 10 nowych członków. Stan członkostwa na dzień 12 marca 2002 przedstawia się następująco:

Stan wpłat z tytułu składek członkowskich na koniec 2002 roku przedstawia załączone sprawozdanie finansowe.

IV. Finanse

Stan finansów i bilans za 2002 rok przedstawia załączone sprawozdanie finansowe. Rok 2002 zamknął się dodatnim wynikiem (patrz załączony rachunek zysków i strat), wyższym niż w roku 2001. Jednak aktualna sytuacja finansowa Związku nie pozwala na podjęcie szerszej działalności informacyjnej, szkoleniowej i propagandowej. Konieczne będzie podjęcie dyskusji i decyzji, co do uaktywnienia działalności pozwalającej na zwiększenie przychodów związku. Wobec rosnącej liczby członków w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych i sprawnego funkcjonowania sekretariatu związku, jak też dostępu do informacji, usprawnienia kontaktów z członkami i współpracującymi organizacjami, niezbędnym będzie zorganizowanie stałego biura Związku i wyposażenia go w ,,narzędzia pracy'': telefon, fax, komputer, fotokopiarkę.

V. Uwagi ogólne


Zarząd:
Jerzy Białobok, Michał Bogajewicz, Marek Trela, Andrzej Wójtowicz

Prezes:
Izabella Pawelec-Zawadzka

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny