E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 16-17 marca 2002 odbył się VI Walny Zjazd PZHKA. Plan działalności związku na rok 2002 przestawił pan Marek Trela. Poniżej notatki z jego wystąpienia.
 

Najważniejszym zadaniem jest dalsza dbałość o utrzymanie kierunku hodowli koni arabskich zgodnego z polską tradycją i programem hodowlanym. Jak wcześniej poinformowała pani Prezes, program taki został opracowany i szczegółowo opisany przez Komisję Hodowlaną PZHKA oraz został złożony przez Polski Klub Wyścigów Konnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie uzyskał akceptację i spowodował przekazanie PKWK prowadzenie Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich.

Ważnym elementem we wdrażaniu programu hodowlanego jest pomoc merytoryczna, którą profesjonaliści zrzeszeni w związku niosą hodowcom amatorom. Związek będzie dążył do organizowania kolejnych szkoleń i seminariów. Zainteresowanie i frekwencja, jakimi cieszyło się seminarium z zakresu pokroju koni arabskich i ich przygotowania do pokazów, które odbyło się w październiku 2001 roku w Michałowie oraz wcześniejsze szkolenie sędziowskie w Janowie Podlaskim, pokazują wyraźnie, że wiedza na temat prezentowania i oceny koni jest szczególnie pożądana przez członków związku. Edukacyjna i informacyjna rola związku będzie również kontynuowana przez działalność publikacyjną, na łamach rodzimej prasy fachowej oraz na stronach internetowych.

Niezbędne jest uczestnictwo polskich delegatów we władzach WAHO i ECAHO. Polska jako jeden z krajów założycielskich obu organizacji oraz kraj, którego hodowla miała i ma wielki wpływ na hodowlę koni arabskich na świecie, a stosowane rygory i przepisy stały się wzorem dla regulacji międzynarodowych, musi być adekwatnie reprezentowana w najważniejszych międzynarodowych organizacjach.

Propagowanie polskiej hodowli na arenie międzynarodowej to, obok bezpośrednich kontaktów z hodowcami i działaczami podczas pokazów i zjazdów, zamieszczanie informacji i artykułów w zagranicznej prasie fachowej.

PZHKA będzie wpółorganizował w tym roku aż trzy pokazy:

Oprócz pracy członków zarządu i związku wkładanej od lat w organizację i obsługę pokazów, PZHKA - jak poprzednio - ufunduje nagrody dla zwycięzców wybranych klas i czempionatów.

Ustalono, że z uwagi na coraz wieksze zainteresowanie białeckim pokazem, a więc coraz większą liczbę koni, impreza ta będzie rozgrywana w ciągu dwóch dni. Jest sprawą niezwykłej wagi, żeby rozgrywany po raz pierwszy w Polsce międzynarodowy pokaz został odebrany przez zagranicznych uczestników jako impreza dużej rangi. Istotne jest również, aby w Poznaniu wystartowała liczna i mocna grupa polskich koni.

Konieczne jest dalsze aktywne uczestnictwo w pracach Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Wzorem lat ubiegłych PZHKA będzie też sponsorował wybrane gonitwy imienne.

Wsparciem niezbędnym dla dobrego funkcjonowania hodowli jest budowanie rynku na konie arabskie, czego poważnym elementem powinno się stać systematyczne i konsekwentne propagowanie ich jako koni użytkowych. Sportowego i rekreacyjne wykorzystanie koni arabskich pomoże zagospodarować - coraz liczniejszą ze względu na wzrost ogólnego pogłowia - grupę osobników nieprzydatnych w hodowli. Konieczne jest kształtowanie właściwego obrazu konia arabskiego, jako zwierzęcia łagodnego, ufnego, chętnego do współpracy, inteligentnego, jak najabardziej nadającego się do rekreacyjnego użytkowania, a także doskonałego do sportu wyczynowego, zwłaszcza w coraz bardziej popularnej konkurencji rajdów długodystansowych.

Dbałość o dobry wizerunek konia arabskiego jest w zakresie możliwości każdego z członków związku, co stwarza szansę na szybkie szerzenie się odpwiedniej opinii.

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny