E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 16-17 marca 2002 roku w Janowie odbędzie się VI Walny Zjazd PZHKA.

Z uwagi na coraz większą liczbę członków związku oraz duże zainteresowanie zjazdem, jego uczestników będzie gościł w tym roku ,,Hotel Delfin'' w Białej Podlaskiej. Członków PZHKA prosimy o zgłaszanie udziału do 10 marca bezpośrednio do biura Hotelu.  

Program Zjazdu

sobota, 16 marca 2002 r.
09:00 rozpoczęcie obrad
13:00 - 14:30 obiad
14:30 - 15:00 Sylwetki hodowców - ,,Historia Stadniny Maćkowa Ruda'' - prof. Andrzej Strumiłło
14:30 ciąg dalszy obrad
20:00 uroczysta kolacja
niedziela, 17 marca 2002 r.
9:30 - 10:30 ,,Wpływ poszczególnych rodów męskich na rozwój polskiej hodowli'' - prof. Krystyna Chmiel
10:30 - 11:30 ,,Szejk Adb - el Faher Abd - el Nischaane, czyli Emir Wacław Hrabia Rzewuski i jego wyprawa po konie do Arabii'' - Izabella Pawelec-Zawadzka
11:30 - 12:30 ,,Przygotowanie klaczy do sezonu rozpłodowego'' - prof. Marian Tischner
13:00  obiad
13:45  wyjazd do stadniny w Janowie Podlaskim - po drodze złożenie kwiatów na grobie dyr. Andrzeja Krzyształowicza
14:00  przegląd koni w Stadninie - komentarz hodowlany dyr. Marka Treli
 

Porządek Obrad

 1. Powitanie Gości i przedstawienie porządku obrad - Prezes Izabella Pawelec-Zawadzka
 2. Usprawiedliwienie nieobecności
 3. Przyjęcie sprawozdania z V Walnego Zjazdu (10-11.03.2001 r.)
 4. Sprawozdanie Zarządu - Prezes Izabella Pawelec-Zawadzka
 5. Sprawozdanie finansowe - Księgowa, Halina Panasiuk
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - prof. Marian Budzyński
 7. Zatwierdzenia bilansu za rok 2001
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 9. Informacje z posiedzenia KW WAHO 2002 - Izabella Pawelec-Zawadzka
 10. Informacje z Kongresu ECAHO, Wiedeń 2002 - Izabella Pawelec-Zawadzka, Anna Stojanowska, Jerzy Białobok
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportowej - Anna Stojanowska
 12. Przedstawienie propozycji dotyczących działalności Związku na rok 2002 - dyr. Marek Trela
 13. Wykład przedstawiciela firmy Eggersmann na temat żywienia koni
 14. Wyjaśnienie sprawy podwójnego członkostwa członków PZHKA
 15. Dyskusja i wolne wnioski
 

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski

Prezes PZHKA - Anna Stojanowska

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny