E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 11-12 marca 2000 roku w Janowie odbył się IV Walny Zjazd PZHKA. Na Zjazd zgłosiło się 48 uczestników, a sam Związek ma już 53 członków rzeczywistych! Toczyły się ożywione dyskusje, zapadło wiele znaczących decyzji, o czym informujemy szczegółowo w sprawozdaniu z przebiegu Zjazdu PZHKA.

Zgodnie z obietnicą, do relacji pani Izabelli Pawelec-Zawadzkiej na temat tegorocznego Kongresu ECAHO, dodajemy zdjęcia autorki, zrobione w hiszpańskich stadninach ,,La Cascajera'' oraz ,,Yeguada Militar''. Dla tych, którzy mają mało czasu pozostawiamy krótką notatkę z obrad Kongresu pani Anny Stojanowskiej.

 

Program Zjazdu

sobota, 11 marca 2000 r.
10:00 ropoczęcie obrad
12:30 - 12:45 przerwa
13:00 złożenie kwiatów na grobie Dyr. Andrzeja Krzyształowicza
13:30 - 14:30 obiad
14:30 ciąg dalszy obrad
14:45 - 15:45 Sylwetki znanych hodowców - ,,Historia stadniny w Cholewach'' - Andrzej Waliszewski
15:45 - 17:00 ,,Koń arabski w sztuce'' - T. Żółtowska
17:00 - 20:00 Sprawozdanie z Kongresu ECAHO - Sewilla 2000 - Izabella Pawelec-Zawadzka, Anna Stojanowska, Jerzy Białobok
20:00 kolacja
niedziela, 12 marca 2000 r.
9:00 - 10:00 śniadanie
10:00 - 12:00 przegląd koni w Stadninie - komentarz hodowlany dyr. Marka Treli
13:30 - 14:30 obiad oraz zakończenie Zjazdu

 

Porządek Obrad

 1. Powitanie Gości i przedstawienie porządku obrad - Prezes Izabella Pawelec-Zawadzka
 2. Usprawiedliwienie nieobecności
 3. Przyjęcie sprawozdania z III Walnego Zjazdu (17-18.04.1999 r.)
 4. Sprawozdanie Zarządu - Prezes Izabella Pawelec-Zawadzka
 5. Sprawozdanie finansowe - Członek Zarządu, Jerzy Białobok
 6. oraz Księgowa, Halina Panasiuk
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Marek Grzybowski
 8. Zatwierdzenia bilansu za rok 1999
 9. Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2000
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 11. Przedstawienie propozycji dotyczących działalności Związku na rok 2000 - Marek Trela
 12. Dyskusja i wolne wnioski
 

Gościnny Dom WYGODA
tel. (0-83) 341-30-60

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski

Prezes PZHKA - Anna Stojanowska

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny