E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Przedstawiamy sprawozdanie z IV Walnego Zjazdu Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich - przygotowane na podstawie informacji przekazanych przez panie Izabellę Pawelec-Zawadzką i Annę Stefaniuk.
 

W dniach 11-12 marca 2000 roku w Janowie odbył się IV Walny Zjazd PZHKA. Obrady prowadziła pani Prezes Izabella Pawelec-Zawadzka.

Zaraz po otwarciu obrad uczestnicy szczególnie serdecznie przywitali Honorowego Członka PZHKA, pana Ignacego Jaworowskiego, długoletniego dyrektora Stadniny Koni Michałów. Dyrektor przyjął gratulacje z powodu odznaczenia Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, jakie w lutym otrzymał z rąk Prezydenta RP. Pani Prezes wręczyła Dyrektorowi wiązankę wiosennych kwiatów.

Przybyli z radością przywitali również przedstawicieli PTHKA (Polskiego Towarzystwa Hodowców Koni Arabskich, grupującego prywatnych właścicieli) - Prezes Towarzystwa, panią profesor Krystynę Chmiel, Zarząd, który stawił się w całości oraz pozostałych członków.

Na początku spotkania pani Prezes Zawadzka wręczyła certyfikaty przynależności nowym Członkom PZHKA. Przyjęci hodowcy mieli okazję przedstawić siebie i swoje konie. Razem PZHKA ma już 53 członków rzeczywistych i 5 wspierających - 3 państwowe stadniny arabskie, panią Anetę Broniszewską i firmę Polish Prestige, współorganizującą doroczne janowskie aukcje.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie sprawozdania Zarządu za poprzedni rok. Następnie księgowa Związku, pani Halina Panasiuk zaprezentowała zebranym rozliczenie finansowe (dodatnie). Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył w zastępstwie przewodniczącego jej Członek, pan profesor Marian Budzyński. Drogą głosowania zgromadzeni zatwierdzili bilans za rok 1999 oraz plan finansowy na rok 2000. Udzielili również absolutorium Zarządowi Związku.

Z propozycjami dotyczącymi działalności Związku w kolejnym roku wystąpił jego Wiceprezes, pan Marek Trela. Podkreślił konieczność szerokiej współpracy z innymi organizacjami hodowców koni, w szczególności - PTHKA. Obie organizacje ,,arabiarzy'' powinny wspólnie uzgadniać najważniejsze przedsięwzięcia, a przede wszystkim wypracować i pielęgnować wspólne stanowisko w sprawach dotyczących hodowli koni czystej krwi. Ważną sprawą winno być uczestniczenie w pracach ECAHO i WAHO oraz spotkaniach towarzystw wyścigowych. Prezes Trela, nie po raz pierwszy, poruszył też temat popularyzowania idei wierzchowego wykorzystania koni arabskich. Na koniec podkreślił konieczność stałej i szeroko pojętej promocji hodowli koni arabskich.

Kolejnym, miłym punktem obrad Związku było przyznanie tytułów Członków Honorowych PZHKA pięciu osobom:

Obrady Zjazdu doprowadziły do ważnych ustaleń. Przede wszystkim doroczny, wiosenny Czempionat Młodzieżowy będzie organizowany wspólnie przez oba związki - PZHKA oraz PTHKA. Młode konie, niezależnie od statusu właściciela będą startowały razem. Aby umożliwić rywalizację koni prywatnej hodowli, zebrani uzgodnili zasady, według których konie z poszczególnych klas będą kwalifikować się do czempionatów - osobno rozgrywanych dla koni prywatnych. W roku 2000 Czempionat Młodzieżowy Koni Czystej Krwi Arabskiej odbędzie się w dniach 3-4 czerwca w Białce.

Uczestnicy Zjazdu prowadzili też ożywioną dyskusję na temat wierzchowego użytkowania koni arabskich. Panie Izabella Pawelec-Zawadzka i Anna Stojanowska od dłuższego czasu propagowały u nas ideę wierzchowego wykorzystania arabów. Od dwóch lat w ramach ECAHO bardzo prężnie działa Komisja Sportowa, która opracowuje warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania imprez z końmi arabskimi pod siodłem. Podczas dużych konkursów, jak Arabissima, rozgrywane są cztery konkurencje obowiązkowe:

oraz dwie dodatkowe: Udział w klasie liberty jest obowiązkowy w każdym konkursie odpowiadającym przepisom ECAHO. Warto wyjaśnić, na czym polega konkurencja liberty. Rozgrywana jest na czas. Trener wprowadza okiełznanego konia na ring, zdejmuje ogłowie i prezentuje luzem w kłusie i galopie. W określonym czasie prowadzący musi założyć tranzelkę i zabrać konia z ringu.

Zjazd PZHKA powołał Komisję Sportową, w skład której weszli:

Pierwszym zadaniem komisji będzie przygotowanie konkursu z klasą liberty już podczas Młodzieżowego Czempionatu w Białce, 3-4 czerwca 2000 roku.

Zjazd zadecydował również o organizacji kolejnego seminarium, poświęconego hodowli koni arabskich. Poprzednie seminarium spotkało się z wielkim zainteresowaniem. Członkowie Związku, a zwłaszcza nowi, początkujący hodowcy, poszukują możliwości poszerzania swej wiedzy na temat:

Propagowanie tej wiedzy należy do głównych zadań PZHKA. Ustalono, że seminarium odbędzie się - jak zwykle w Janowie - na przełomie czerwca i lipca 2000 roku.

Zjazd przygotował i zatwierdził wniosek do ECAHO w sprawie zorganizowania w Polsce kursu dla sędziów zagranicznych i krajowych pokazów koni arabskich. Wśród coraz liczniejszego grona hodowców w Polsce od dawna zarysowuje się grupa osób kwalifikujących się na taki kurs. W roku 2000 (wiosną) ECAHO organizuje szkolenie sędziów w Hiszpanii. Niestety, koszty wyjazdów zagranicznych stanowią skuteczną barierę dla udziału naszych hodowców w imprezach ECAHO. Stąd postulat, aby już jesienią 2000 albo wiosną 2001 roku zorganizować kurs w kraju.  

Okrasą spotkania były wystąpienia specjalnie na tę okazję zaproszonych gości oraz członków Związku.

W przerwie obrad członkowie PZHKA udali się wspólnie na grób Dyrektora Andrzeja Krzyształowicza i złożyli na nim kwiaty.

Na zakończenie Zjazdu Gospodarze przygotowali pokaz ogierów czołowych, kryjących w Janowie w sezonie 2000. Wszyscy obecni podziwiali zasłużonego i starego już Eukaliptusa, z którym robili sobie nawet pamiątkowe zdjęcia. Chyba najbardziej podobał się michałowski Emigrant. W świetnej formie był Ecaho. Bardzo pięknie zaprezentował się Pilot, goszczący w kraju pierwszy raz, od kiedy został sprzedany. Doskonały wygląd, wyjątkowo ładny, swobodny ruch, długa szyja i prześliczna głowa czynią Pilota bezsprzecznie najlepszym synem Fawora. Efektownie pokazał się młody syn Monogramma - Furiat. Dużym zainteresowaniem cieszył się izraelski Laheeb, choć zdania były podzielone. Na pewno ogier ten ma w swoim rodowodzie bardzo dużo typowych koni. W Michałowie dał stawkę obiecujących źrebiąt.

Tegoroczne spotkanie hodowców arabów trzeba uznać za bardzo owocne. Rzeczowe dyskusje, wspólne przedsięwzięcia dwóch związków, a przede wszystkim sympatyczna atmosfera dobrze rokują. Optymizmem napawa fakt jedności środowiska, mimo konfliktów w grupie prywatnych hodowców, prezentowanych ostatnio na łamach prasy fachowej.

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny