E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Poniżej wykazy reproduktorów czystej krwi arabskiej oferowanych w Polsce, zgłaszanych na listę PZHKA od roku 2007:

Na liście umieszczane są reproduktory (nasienie) oferowane w Polsce. Oferty zawierające: nazwę i pochodzenie ogiera, kontakt z właścicielem, dzierżawcą lub dysponentem nasienia, cenę nasienia, informację o jego rodzaju oraz ewentualnie zdjęcie można zgłaszać na adres:

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny