E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W czerwcu, pod patronatem Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich ośrodek szkoleniowy MB Ranch ze Starych Żukowic zorganizował w Stadninie Koni Janów Podlaski warsztaty poświęcone pracy z młodymi końmi. Zajęcia prowadzone były przez państwa Małgorzatę Maciejewską-Czarnik i Bogdana Czarnik-Maciejewskiego z MB Ranch.

Dwudniowa sesja zgromadziła 16 uczestników, którzy uczestniczyli w podstawowym szkoleniu dotyczącym obsługi konia. Specjalnie do zajęć praktycznych w przedzień powstał tzw. roundpen, czyli okrągły wybieg, szczelnie osłonięty deskami. To tutaj uczestnicy kursu uczyli się porozumiewać z końmi ich językiem, językiem ciała.

fot. nadesłane przez W. Szawarskiego
Praca na roundpenie
fot. nadesłane przez W. Szawarskiego

Do ćwiczeń wyznaczone zostały dwuletnie klacze arabskie i angloarabskie. Te dobrze ułożone klaczki, doskonale obyte z człowiekiem i nawykłe do codziennych, rutynowych zabiegów (prowadzanie w ręku, czyszczenie, podawanie nóg itp.), znalazły się w całkowicie nowej sytuacji. Oddzielone od stada, pozostawione w nieznanym miejscu, wobec nieznanego sobie człowieka, miały poddać się jego woli. Ich reakcje były instynktowne, a więc dobrze ilustrowały naturalny dla konia wzorzec zachowań. Mimo, że pierwszego dnia nerwowe, następnego chętnie poddawały się poleceniom uczestników kursu.

fot. nadesłane przez W. Szawarskiego
Praca na roundpenie
fot. nadesłane przez W. Szawarskiego

Praca na roundpenie pozwala na szybkie rozluźnienie konia, na zbudowanie zaufania do człowieka i utrwalenie hierarchii w tym dwuosobowym stadzie. Jednak nie było to szkolenie koni, lecz dla ludzi i to oni dokonali największych postępów. Przede wszystkim ewolucji uległo spojrzenie na konia, jako na istotę myślącą i w pełni autonomiczną. Dalej widać było zmianę zaufania uczestników do samych siebie i do koni, które mimo, że darzone przez wszystkich miłością, często postrzegane są jako zwierzęta nieobliczalne i niebezpieczne. Gdy przyczyny zachowań obronnych u koni zaczęły być zrozumiałe, kontakt z nimi stał się dużo przyjemniejszy i bezpieczny. Oczywiście, także umiejętność obserwacji zachowania koni, rozwijana u uczestników przez instruktorów MB Ranch pozwoliła na lepsze zrozumienie koni.

fot. nadesłane przez W. Szawarskiego
Praca z rope halterem
fot. nadesłane przez W. Szawarskiego

Po pierwszym dniu, spędzonym na roundpenie, przyszła kolej na pracę na rope halterze - kantarze sznurkowym, służącym do pracy z koniem z ziemi, uwiązanym do czterometrowej liny zakończonej dwoma skórzanymi frędzlami. To właśnie lina pozwala na najlepszą naukę zwrotów i manewrów, które później wykorzystywane są w pracy pod siodłem. Bardzo bliski kontakt z koniem uczy wzajemnej wrażliwości na najdrobniejszy nawet gest i sygnał. Ta wrażliwość jest gwarancją sukcesu i podstawą bezpieczeństwa.

fot. nadesłane przez W. Szawarskiego
Praca z rope halterem
fot. nadesłane przez W. Szawarskiego

Podczas całego szkolenia obecni byli pracownicy stadniny, masztalerze Ryszard Gryglas i Wiktor Gryglas, którzy wykazali się cierpliwością i służyli pomocą. Koniuszy Krzysztof Semeryło pomagał w wyborze odpowiednich klaczy i podzielił sie uwagami na temat każdej z nich. Nad całością czuwała pani Anna Stefaniuk, zootechnik.

Pełni wrażeń uczestnicy spotkania żegnali się z Janowem, podkreślając panującą tu szczególną atmosferę, która razem ze wspaniałą kuchnią Domu Gościnnego ,,Wygoda'', sprawia, że chce się tu wracać.

Lidia Pawłowska, 01.08.2003 r.

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny