E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Notatka z Kongresu WAHO

Dotyczy Kongresu Światowej Organizacji Konia Arabskiego (WAHO) w Gold Coast, Australia oraz pokonferencyjnego programu pokazów stadnin i koni, w dniach 4-17 listopada 2000 r.

Delegacja w składzie:

wzięła udział w obradach plenarnych Kongresu oraz posiedzeniach Redaktorów Ksiąg Stadnych (K. Karaszewska) i Komitetu Wykonawczego (I. Pawelec-Zawadzka).

W kongresie udział wzięły oficjalne delegacje z 30 krajów (na 55 państw członkowskich), 12 członków Komitetu Wykonawczego oraz 68 członków indywidualnych (obserwatorów) - łącznie 139 osób. W porównaniu do lat ubiegłych była to najmniej licznie obsadzona konferencja (w poprzednich zjazdach uczestniczyło zazwyczaj ok. 300-400 osób). Miały na to wpływ wysokie koszty udziału, a w szczególności koszty podróży.

Oficjalnego i uroczystego otwarcia Kongresu dokonał Gubernator Stanu Queensland J.E. gen. Peter Garnison w towarzystwie Prezesa WAHO pana Jay Streama.

Zgodnie z porządkiem obrad Kongresu poruszone zostały następujące sprawy; Walne Zgromadzenie podjęło też stosowne uchwały: Sprawy poruszane na posiedzeniach Redaktorów Ksiąg Stadnych i Komitetu Wykonawczego oraz podjęte na nich ustalenia i uchwały były na bieżąco przedstawiane przez Prezesa WAHO Walnemu Zgromadzeniu. Szczegółowo omawiano między innymi następujące zagadnienia. Zarówno Komitet Wykonawczy jak też Konferencja Redaktorów Ksiąg Stadnych nie miały żadnych zastrzeżeń do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), która od chwili założenia WAHO stawiana jest za wzór innym księgom zarówno pod względem zawartych w niej merytorycznych informacji jak też prawidłowości jej prowadzenia.

Podczas programu pokonferencyjnego delegatki uczestniczyły w pokazach hodowlanych i przeglądach stadnin na terenie stanu Queensland.

Stowarzyszenie Hodowli Koni Arabskich w Australii prowadzi księgę stadną nie tylko dla koni arabskich czystej krwi (łącznie 22.000 zarejestrowanych koni, rocznie wpisywanych 3.000 źrebiąt), ale również dla tzw.,,pochodnych'' czyli koni półkrwi arabskiej, czystej krwi anglo-arabskiej, półkrwi anglo-arabskiej, arabo-pony i innych pochodnych. Toteż na centralnym pokazie hodowlanym jaki odbył się na terenach wystawy rolniczej w Brisbane zaprezentowano przedstawicieli wszystkich wyżej wymienionych ras zarówno w ręku, jak i pod siodłem. Pokaz uświadomił zagranicznym obserwatorom, jak wielką wagę przywiązuje się w Australii do funkcji użytkowej konia, wywodzącej się z głębokiej tradycji wielkostadnej hodowli bydła i owiec, przy której koń spełniał fundamentalną rolę. Obecnie, stanowe i międzystanowe pokazy organizowane przez Australijski Związek gromadzą 1000 i więcej koni, w tym 70% to konie pokazywane w różnych dyscyplinach pod siodłem. Doniosłym punktem programu była prezentacja koni i jeźdźców ekipy australijskiej - Mistrza Świata w rajdach długodystansowych - Francja 2000.

Hodowcy australijscy drogą selekcji i kierowanego doboru wyodrębnili typ rajdowego konia arabskiego, charakteryzującego się niezwykłą wytrzymałością i szybkością, obok koni francuskich - nie mającego sobie równego na świecie - zarówno w rajdach długodystansowych jak i wyścigach maratonowych.

Hodowla konia arabskiego w Australii posiada ponad stuletnią tradycję i związana jest ściśle z kształtowaniem się australijskiej administracji wywodzącej się z brytyjskiej klasy średniej. Sprowadzane z Anglii konie, w procesie selekcji dla potrzeb użytkowych, wykształciły takie cechy jak poprawny eksterier, mocny kaliber i doskonały ruch zatracając równocześnie orientalny typ i szlachetność. W dużej mierze powstanie WAHO przyczyniło się do otwarcia się Australii na wpływy europejskie, egipskie i amerykańskie, skąd w ostatnim dwudziestoleciu czerpano materiał dla uszlachetnienia rodzimego konia arabskiego. Dzięki znajomości hodowli i tradycyjnej umiejętności hodowania koni bardzo szybko hodowcy australijscy osiągnęli zamierzony cel stworzyli nowoczesnego konia arabskiego łączącego poprawność budowy i wybitne cechy użytkowe z dużą urodą. Obecnie, w obrocie międzynarodowym Australia z importera stała się poważnym eksporterem. Znaczącą rolę odegrała w hodowli australijskiej wyhodowana w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim klacz EUNI, rodzona siostra słynnego EUKALIPTUSA, która założyła tam cenną rodzinę i poprzez swoich synów i córki wywarła istotny wpływ na obecny stan hodowli australijskiej.

Izabella Pawelec-Zawadzka

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny