E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 14-16 marca 2003 odbył się VII Walnego Zjazdu PZHKA. Informacje z Kongresu EACHO 2003 przedstawili pani Izabella Pawelec-Zawadzka, pani Anna Stojanowska i pan Jerzy Białobok.  

W dniach 7-9 lutego 2003 w Pradze odbył sie Kongres ECAHO, na którym byli obecni również polscy delegaci:

W tym roku miały miejsce wybory do Komitetu Wykonawczego. Po raz kolejny (dużą liczbą głosów) została do niego wybrana pani Izabella Pawelec-Zawadzka.

Komisja Sportowa

Komisja pracuje nad szczegółowymi przepisami rozgrywania zawodów sportowych dla koni arabskich. Choć w większości przypominają one przepisy Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI), to zostały opracowane z uwzględnieniem specyfiki rasy.

W nawiązaniu do tego przedstawiciele Wielkiej Brytanii skrytykowali organizowanie konkurencji speed dla koni arabskich, argumentując, że przeczy to istocie konia arabskiego, który nie jest chowany dla szybkości. Komisja pozostawiła swobodę organizatorom zawodów krajowych, jeśli chodzi o włączanie tej konkurencji do programu.

Konkurencja Liberty pozostaje jako obowiązkowa w zawodach krajowych, natomiast w zawodach międzynarodowcyh będzie konkurencją dowolną.

Zeszłoroczne Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich w Deurne w Holandii cieszyły się wielkim zainteresowaniem, zarówno zawodników, jak i widzów. W tym roku odbędą się one w dniach 10-12 października w Monachium. Podjęto również decyję o organizacji mistrzostw w Monachium w kolejnych dwóch latach (2004 i 2005). Aby zwiększyć atrakcyjność zawodów, Komisja postanowiła o zwiększyć pulę nagród dla zwycięzców Mistrzostw Europy do 20.000 Euro.

W związku z tym padła propozycja, by każdy kraj członkowski zadeklarował 1.000 Euro rocznie na pokrycie podstawowej puli nagród. Większość delegatów nie podjęła decyzji, pozostawiając to do ustalenia w ramach swoich organizacji krajowych. PZHKA nie będzie w stanie sprostać oczekiwaniom. Przyczyna jest prosta - przy dotychczasowej liczbie członków, oznaczałoby to podniesienie składki o 400 zł!

Komisja ds. Pokazów

Jak w poprzednich latach, spora część spotkania Komisji poświęcona była systemowi sędziowania - jak sędziować, żeby ocena była jak najbardziej obiektywna, a rywalizacja wyłaniała najładniejsze konie. Oczywiście stan idealny jest nieosiągalny, choćby ze względu na gusta i upodobania sędziów. Chodzi jednak eliminowanie tzw. błędu sędziowskiego.

Na pokazach afiliowanych przez ECAHO wykorzystywane są dwie metody:

Spotyka się również łączenie dwóch podstawowych metod. System punktowy uważany jest za bardziej edukacyjny oraz bardziej widowiskowy, aczkolwiek bywa postrzegany jako system wyszukiwania wad. System porównawczy, zdecydowanie mniej atrakcyjny dla widzów, jest uważany przez niektórych hodowców za bardziej adekwatny.

W tym roku padł wniosek, by wprowadzić pewną modyfikację metody rankingowej. W klasach sędziowie wybieraliby ustaloną liczbę ,,najlepszych'' koni bez wskazywania ich kolejności. Natomiast w czempionacie musieliby ustawić konie w kolejności, a ich głosy byłyby sumowane, jak punkty.

Komisja przyjęła następujące postulaty:

Komisja ustaliła, że wybór systemu sędziowania zależeć będzie od organizatorów pokazu.

Ważnym elementem prac Komisji okazała się sprawa dyscypliny prezenterów. Podczas pokazów dochodzi czasem do sytuacji, gdy prezenter nie przestrzega zasad obowiązujących w ringu, czyli np.: komentuje oceny sędziów lub uwagi stewarda, nie stosuje się do wskazówek stewarda, usiłuje pokazać konia niezgodnie z zasadami (np. nie prowadzi konia w kłusie ustaloną trasą). Zdarzały się incydenty, niestety - zaobserwowane również przez publiczność, gdy zachowanie prezentera utrudniało sędziom ocenę lub w inny sposób zakłócało przebieg pokazu. Ponieważ zdarzenia takie nie dotyczą pojedynczych osób i osiągnęły już zauważalną skalę, konieczne stało się systemowe rozwiązanie problemu. W tym celu Komisja wprowadziła mechanizm żółtych i czerwonych kartek (przyznawanych prezenterom przez stewarda). W skrajnym wypadku może to prowadzić do wykluczenia konfliktowego prezentera z udziału w pokazach.

Komisja wprowadziła też kary pieniężne za niedopilnowanie przez uczestników spraw formalnych. Chodzi o nieuzupełnione paszporty koni oraz brak świadectw szczepień. Niestety, polscy hodowcy są w grupie ,,kłopotliwych'' uczestników, gdyż na razie posługują się paszportami zastępczymi, co wynika ze zmian wprowadzanych w związku z przygotowaniami do wejścia naszego kraju do Unii.

Niestety, utrzymuje się, obserowana od kilku lat, tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę koni startujących w pokazach, co dotyczy pokazów wszystkich klas (C, B, A i czempionatów narodowych).

Szczegółowe dane - dokumenty Komisji ds. Pokazów (Blue Book), Komisji Sportowej (Green Book), skład Komitetu Wykonawczego i komisji - można znaleźć na stronie internetowej ECAHO.

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny