E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 8-10 lutego 2002 roku we Wiedniu odbył się Kongres ECAHO. Przedstawiamy relację z posiedzenia Komisji ds. Pokazów ECAHO, przygotowaną na podstawie wystąpienia pana Jerzego Białoboka podczas VI Zjazdu PZHKA.  

Obrady Komisji ds. Pokazów ECAHO, której przewodniczy pan Klaus Beste, zdominował temat systemów sędziowania, budzący wiele emocji. Stosowanych są zasadniczo dwa sposoby: Stosowane są też różne kombinacje i modyfikacje wymienionych systemów. Przykładowo w krajach skandynawskich, głównie w Szwecji, stosowana jest metoda oceny punktowej, polegająca na mnożeniu przez odpowiedni współczynnik noty otrzymanej przez konia za każdy element.

System punktowy uważany jest za bardziej edukacyjny oraz bardziej widowiskowy, aczkolwiek bywa postrzegany jako system wyszukiwania wad. System porównawczy, zdecydowanie mniej atrakcyjny dla widzów, jest uważany przez niektórych hodowców za bardziej adekwatny.

W dyskusji odrzucono pomysł wprowadzenia punktów połówkowych. Przewodniczący komisji zasugerował krajom członkowskim pozostanie przy dotychczasowych systemach ocen, a jednocześnie wprowadzenie pewnych modyfikacji. Miałyby one polegać na stosowaniu punktów w klasach dla wyłonienia pięciu najlepszych koni w każdej z nich, które wchodziłyby do czempionatu. Podczas rozgrywania czempionatu sędziowie wybieraliby czempiona spośród pierwszych koni w klasach, a spośród pozostałych - wiceczempiona.

Komisja Pokazów przegłosowała rozgrywanie od tego roku tzw. Breeders Cup, w którym konie zbierać będą punkty za uczestnictwo w czempionatach podczas całego roku.

Utrzymuje się sygnalizowana również rok temu tendecja, zgodnie z którą rośnie liczba pokazów oraz jednocześnie maleje liczba startujących w nich koni. Wpływa na to wysoki poziom pokazów, praktycznie zdominowanych przez profesjonalnych prezenterów oraz coraz wyższy koszt uczestnictwa. W takiej sytuacji słabsi rezygnują ze startów.

Jak co roku komisja zatwierdziła kalendarz pokazów oraz listy sędziów. W sumie przewidzianych jest 84 pokazów afiliowanych przez ECAHO:

Ustalono, że zgodnie ze zwyczajem wcześniejszych lat, Czempionat Europy będzie rozgrywany na przemian w Weronie we Włoszech oraz w Moorsele w Belgii. Wyjątek z roku 2000, kiedy czempionat ten odbył się w Vilhelmsborgu w Danii, był tylko ukłonem w stronę duńskiego związku, obchodzącego właśnie jubileusz. Dyskusję o tym, czy dopuścić do Czempionatu Europy konie spoza niej zakończyła się konkluzją, że na jeden z kilkudziesięciu pokazów w roku otwartych dla koni wyhodowanych poza Europą, jeden może i powinien pozostać próbą dla koni hodowli europejskiej.

W Polsce w tym roku odbędą się aż cztery pokazy afiliowane przez ECAHO:

Organizowanie przez Polskę międzynarodowego pokazu spotkało się z żywym odbiorem ze strony uczestników Kongresu, którzy z dużym zainteresowaniem przyjęli zaproszenia do udziału w poznańskim pokazie. PZHKA gorąco zachęca środowisko polskich hodowców do licznego udziału w imprezie. Tym bardziej, że bliskość miejsca oraz brak problemów związanych z przekraczaniem granicy może być dla wielu wyjątkową okazją udziału w pokazie międzynarodowym. Z pewnością będzie to też okazja do nawiązania kontaktów z hodowcami zagranicznymi.

 

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny