E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 16-18 lutego 2001 odbył się w Antwerpii Kongres Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego (ECAHO). Przedstwiamy relację z prac Komisji Sportowej przygotowaną na podstawie wystąpienia pani Anny Stojanowskiej podczas V Zjazdu PZHKA.
 

Komisja Sportowa jest najmłodszą komisją ECAHO. Komisja opracowuje i udoskonala przepisy oraz szczegółowe zasady rozgrywania konkursów dla koni arabskich w różnych dyscyplinach sportowych. Przewodniczy jej pani Elizabeth Chat z Austrii - propagatorka wykorzystania koni arabskich w sporcie oraz organizatorka znanej imprezy pt. ,,Arabica'', na której rozgrywanych jest szereg konkurencji jeździeckich dla koni arabskich.

Komisja wydała tzw. Zieloną Książkę (Green Book) przygotowaną na wzór Niebieskiej (dotyczącej pokazów). Stanowi ona zbiór przepisów regulujących zasady organizowania i rozgrywania konkurencji sportowych z udziałem koni arabskich. Książkę poszerzono o wstępną listę sędziów. Są na niej osoby posiadające uprawnienia do sędziowania sportowych zawodów konnych. Niestety na razie nie ma na niej sędziów z Polski. Pani Stojanowska zaapelowała do członków związku, którzy posiadają licencje sędziowskie, aby zgłaszali się na listę.

Podczas kongresu ECAHO dyskutowano nad przedłożonym przez przewodniczącą komisji sportowej projektem zwanym Sweep Stakes Program. Projekt oparty jest na wzorach amerykańskich. Polega na utworzeniu puli nagród, pochodzącej z nominacji (wczesnych zapisów) koni w  wieku 2-4 lat zgłaszanych przez właścicieli do różnych konkurencji. Pula dzielona jest według wyników osiąganych przez konie. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i prace nad jego wdrożeniem będą dalej prowadzone.

W Deurne w Holandii 20-21 października 2001 odbędą się pierwsze międzynarodowe zawody sportowe dla koni arabskich. Również w Deurne, w październiku 2002 roku odbędzie się pierwszy Sportowy Czempionat Europy Koni Arabskich.

Komisja Sporotwa ECAHO stara się o przyjęcie do Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI), co pozwoli na lepszą reklamę zawodów arabskich, szersze ich propagowanie, a również umożliwi pozyskanie od organizacji funduszy na zawody.

Temat zawodów sportowych z udziałem koni arabskich został poszerzony przez pana Ireneusza Kozłowskiego, co dało początek dyskusji.

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny