E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


W dniach 16-18 lutego 2001 odbył się w Antwerpii Kongres Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego (ECAHO). Przedstawiamy relację z prac Komisji ds. Pokazów przygotowaną na podstawie wystąpienia pana Jerzego Białoboka podczas V Zjazdu PZHKA.
 

Komisja Pokazów ECAHO dokonała wyboru przewodniczącego, którym został ponownie Pan Klaus Beste, dyrektor Niemieckiej Księgi Stadnej i organizator Pucharu Narodów w Aachen.

Komisja dyskutowała nad projektem Kodeksu Etycznego, opracowanym przez panów Ferdinanda Huemera i Petera Uptona. Kodeks ma obowiązywać sędziów już w roku 2001. Komisja zatwierdziła kontrakt opracowany w oparciu o Regulamin EAHSC, który będzie zawierany pomiędzy organizatorem a sędziami. Taka regulacja zapewni obydwu stronom właściwe korzystanie z praw i obowiązków wynikających z przepisów ECAHO.

Wysoko oceniono kurs sędziowski, jaki PZHKA i Stadnina Janów Podlaski zorganizowały wspólnie w dniach 2-3 września 2000 roku. Osiem osób zdało egzamin, dwie uzyskały kwalifikacje na listę sędziów klasy A.

Członkowie komisji potwierdzili obowiązek badań antydopingowych czempionów w pokazach klasy A, jak również prawo komisji dyscyplinarnych do wybiórczego zlecania badania innych startujących koni.

Pan Jerzy Białobok za szczególnie interesujący dla uczestników zjazdu uznał temat prezentowania koni przez profesjonalnych trenerów, dyskutowany na posiedzeniu komisji. Uczestnicy i obserwatorzy pokazów coraz częściej wyrażają pogląd, że imprezy zdominowane są przez zawodowych prezenterów, z których usług mogą korzystać tylko najbogatsi właściciele. Ci mniej zamożni nie korzystają z zatrudniania zawodowców i samodzielnie prezentują swoje konie. W ten sposób dystans się pogłębia. Hodowcy niemieccy i brytyjscy zaczęli nawet organizować pokazy, podczas których konie z założenia są prezentowane przez amatorów. Jednak jako mniej efektowne, pokazy te zyskały małą publikę, a co za tym idzie małe wpływy z imprez.

Podobną tendencję dało się wcześniej zaobserwować na wystawach psów rasowych. Być może ze względu na zbyt bliski kontakt psa i jego opiekuna, psy prowadzone przez właścicieli wypadały gorzej i były trudniejsze w ocenie, niż te startujące z zawodowcem.

Komisja ECAHO zwróciła uwagę, że konie prezentowane przez profesjonalistów zdobywają lepsze oceny, bo są lepiej przygotowane. Dystans widać chcociażby przy ustawianiu konia. Koń, który przeszedł prawidłowy trening, pozwala się spokojnie ustawić i dodatkowo jest pokazany tak, by wypadł jak najlepiej. Koń, który nie stanie w bezruchu odpowiednio długo jest po prostu trudny w ocenie i na tym traci.

Rosnący dystans między zamożnymi hodowcami wynajmującymi profesjonalnych prezenterów a pozostałymi właścicielami arabów ma niewątpliwie wpływ na spadek liczby koni startujących w pokazach, co niepokoi ECAHO. Nie ma na razie realnego planu zmiany tej sytuacji.

Statystyki przedstawione w sprawozdaniach Prezesa ECAHO mjr. Patta Maxwella i Przewodniczącego Komisji Pokazów pana Klausa Beste wykazują spadek zainteresowania końmi arabskimi. W analizie rok 1995 uznano za ,,porównawczy'', gdyż do tego roku wzrastała zarówno liczba wpisanych do ksiąg stadnych źrebiąt, jak i pokazów. Liczba zarejestrowanych źrebiąt w księgach europejskich w roku 1995 wyniosła około 6.000, w roku 1999 - spadła do 5.000. Odpowiednio - liczba koni w pokazach spadła z 6.46I do 5.801 (w roku 2000).

Statystyki ECAHO podają następujące liczby dotyczące Europy:

Pokazy: Pokazy według klas: Wyścigi:

Ogólna liczba afiliowanych pokazów spadła z 77 w roku 1998 do 72 w roku 2000. Największą liczbę pokazów w roku 2000 organizowała Wielka Brytania - 12, następnie Hiszpania - 9, Niemcy i Włochy - po 8, Francja - 7, Holandia i Austria - po 4, Szwecja i Dania - po 3, Belgia, Katar, Polska, Jordania i Norwegia - po 2, Izrael, Finlandia, Szwajcaria i Czechy - po 1. W roku 2000 pokazów klasy A było 4, klasy B - 14, czempionatów krajowych - 13 i pokazów klasy C - 41, w tym krajowych 31 i międzynarodowych 10.

Przedstawione przez pana Jerzego Białoboka statystyki, jakkolwiek mówiące wiele o kondycji hodowli i pokazów koni arabskich w Europie, uczestnikom zjazdu PZHKA wydały się być odległym problemem. Jak się potem okazało w dyskusji uczestników bardzo interesują możliwości szkoleń zarówno w zakresie przygotowania koni do pokazów, jak i oceny koni (sędziowania).

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny