E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Przedstawiamy relację Sekretarz Polskiego Związku Hodowców Konia Arabskich, pani Anny Stojanowskiej z Kongresu ECAHO - Sewilla 2000.
 

W dniach 18-20 lutego 2000 roku w Sewilli (Hiszpania) odbył się doroczny Kongres Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego - Annual General Meeting of ECAHO. Polska delegacja, w tym roku wyjątkowo liczna, w składzie: Izabella Pawelec-Zawadzka, Krystyna Karaszewska, Anna Stojanowska i Jerzy Białobok, brała czynny udział w posiedzeniach wszystkich Komisji.

W ciągu dwóch dni posiedzeń obradowały:

Organizatorzy Kongresu zadbali również o tzw. część nieoficjalną, podczas której umożliwiono przybyłym zwiedzenie prywatnej stadniny arabskiej ,,La Cascajera'', należącej do pana Rafaela Ybarra. Wielopokoleniowa tradycja w hodowli koni arabskich znalazła swoje odbicie nie tylko w przepięknych i funkcjonalnych zabudowaniach stajennych, ale i w wysokiej jakości materiale hodowlanym. Ogromne wrażenie na obecnych zrobiła również wizyta w rządowej wojskowej stadninie ,,Yeguada Militar'', specjalizującej się w hodowli koni andaluzyjskich i arabskich. Wojskowy porządek, wysoka jakość prezentowanego stada oraz wyjątkowo gościnne przyjęcie były dla organizatorów wyjazdu powodem do dumy, a dla zwiedzających przedmiotem głębokiego uznania.

Jednakże do najważniejszych wydarzeń Kongresu należał oczywiście General Meeting, który odbył się w sobotę 19 lutego - w tym roku wyjątkowo ważny z powodu wyborów do Komitetu Wykonawczego. W skład bogatego programu spotkania weszła między innymi dyskusja na temat członkostwa krajów pozaeuropejskich, takich jak Jordania czy Katar. Do wyborów nowego składu Komitetu Wykonawczego zgłoszono sześciu kandydatów: panią Izabellę Pawelec-Zawadzką, której nie trzeba przedstawiać, Petera Uptona z Anglii, Francesco Santoro z Włoch, Hansa Nagela z Niemiec, Markizę Teresę de Bourbon z Hiszpanii oraz panią Hyjlo ze Szwajcarii. Z prawdziwą przyjemnością i niemałą satysfakcją pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych, że w skład nowego Komitetu Wykonawczego ECAHO weszła pani Izabella Pawelec-Zawadzka, przysparzając tym samym powodów do dumy wszystkim polskim hodowcom koni arabskich. Obok niej znaleźli się: Peter Upton, Hans Nagel, Teresa de Bourbon i pani Hyjlo.

W dalszej części zebrania przedyskutowano treść nowej konstytucji ECAHO. Tego samego dnia odbyło się również posiedzenie Komisji ds. Pokazów, podczas którego najpoważniejszym dyskutowanym problemem był doping i jego zwalczanie. Ważnym punktem stała się propozycja stworzenia swoistego kodeksu etycznego dla sędziów, wobec pojawiających się zarzutów co do uczciwości niektórych komisji sędziowskich. W przyszłości każdy sędzia przed przystąpieniem do pracy będzie zobowiązany do podpisania rodzaju listu intencyjnego, deklarując tym samym znajomość przepisów ich przestrzeganie.

W niedzielę odbyły się posiedzenia kolejnych dwóch Komisji: ds. Ksiąg Stadnych i Sportowa. Najmłodsza, bo istniejąca zaledwie od dwóch lat, Komisja Sportowa rozwija się niezwykle prężnie dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu jej przewodniczącego i członków. W krajach takich, jak Austria, Niemcy czy Hiszpania zawody sportowe dla koni arabskich cieszą się ogromnym zainteresowaniem i stają się doskonałym sposobem nowej promocji dla koni arabskich. W tym roku, w związku z rezygnacją dotychczasowego Przewodniczącego Komisji, pana Manuela Dominigues-Heleno z Portugalii, wybrano nowego przewodniczącego, którym została pani Elisabeth Chat z Austrii. Aż żal, że w Polsce, kraju o takich tradycjach sportowych, ta cenna inicjatywa nie znajduje naśladowców, a rozpoczęte dwa lata temu nieśmiałe ,,kroczki'' pozostały takimi po dziś dzień.

Anna Stojanowska

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny