E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Polski Związek Hodowców Koni Arabskich dba o utrzymanie i kontynuację kierunków hodowli koni arabskich w Polsce, zgodnych z polską tradycją oraz krajowym programem hodowlanym.

Niniejsza strona ma charakter archiwalny. Działała ona od lipca 1999 do marca 2013 roku. W okresie od 15.03.2013 do 06.08.2015 strona PZHKA działała pod adresem www.pzhka.arabians.pl (z zachowaniem najważniejszych wiadomości na starej, niniejszej stronie), zaś od 04.08.2015 strona związku działa pod adresem www.pzhka.org.pl i nie jest już przez nas redagowana. Wiadomośći tworzone w latach 1999-2015 są nadal dostępne na archiwalnej stronie.

Witryna PZHKA

Historia i misja związku

Związek został założony 4 stycznia 1997 roku przez hodowców z państwowych stadnin w Janowie, Michałowie, Kurozwękach i Białce oraz prywatnych hodowców koni arabskich. Za siedzibę obrano Stadninę Koni Janów Podlaski.

W celu realizacji swej misji PZHKA:

PZHKA jest największym związkiem skupiającym hodowców koni arabskich w Polsce. Liczba członków aktywnych w dniu rozpoczęcia ostatniego zjazdu jest podana na nowej stronie PZHKA.

Statut związku

Akualny statut związku jest zamieszczony na nowej stronie PZHKA.

Zjazdy związku

Co roku wiosną odbywa się walny zjazd zwiazku. W 2015 roku odbył się w dniach 14-15 marca. Gospodarzem spotkań jest Stadnina Koni Janów Podlaski.

Władze związku

Obecny zarząd został wybrany podczas zjazdu w marcu 2015 roku.

Pierwszym Prezesem Honorowym PZHKA był Andrzej Krzyształowicz - emerytowany dyrektor Stadniny Koni Janów Podlaski, który piastował tę funkcje do śmierci 19 września 1998 roku. Podczas III Zjazdu w 1999 roku związek powierzył funkcję Prezesa Honorowego panu Ignacemu Jaworowskiemu, emerytowanemu dyrektorowi Stadniny Koni Michałów. Od śmierci dyrektora Jaworowskiego 18 września 2004 roku do Walnego Zjazdu w 2011 roku PZHKA pozostawało bez Prezesa Honorowego. Walny XV Zjazd w 2011 jednogłośnie wybrał ustępującą Prezes Izabellę Pawelec-Zawadzką na Prezesa Honorowego PZHKA. Była nim do śmierci (w marcu 2015 roku).

Warunki członkostwa

Akualnie ustalone warunki członkowstwa są podane na nowej stronie PZHKA.

Pokazy organizowane w Polsce

PZHKA co roku jest współorganizatorem pokazów lub udziela poparcia pokazom organizowanym w Polsce. Terminy imprez w roku 2015:

Ponadto w kalendarzu ECAHO na rok 2014 znalazły się dwa pokazy międzynarodowe współorganizowane przez członków PZHKA:

Na stronie ECAHO co roku podawany jest pełen kalendarz pokazów Tam też można znaleźć wyniki pokazów rozegranych od 2002 roku.

Współpraca z innymi organizacjami

PZHKA współpracuje z Polską Księgą Stadną Koni Arabskich Czystej Krwi. Przekazuje hodowcom najważniejsze informacje, przypomina o przepisach i terminach, a także służy radą w sprawie prowadzenia dokumentacji.

W 2004 roku Polska była gospodarzem Kongresu WAHO. Członkowie PZHKA uczestniczyli w organizacji konferencji oraz towarzyszących jej imprez. Dla miłośników koni arabskich w Polsce kongres stanowił okazję, by przystąpić do WAHO i nawiązać kontakty z hodowcami z całego świata.

PZHKA jako organizacja jest członkiem stowarzyszonym Światowej Organizacji Konia Arabskiego WAHO. Ponadto członkowie związku od początku istnienia WAHO, czyli od 1967 roku, zajmowali stanowiska w Komitecie Wykonawczym.
Członkowie PZHKA zasiadają w Komisjach - Pokazów, Sportowej i Ksiąg Stadnych - Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego ECAHO.
Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski

Prezes PZHKA - Anna Stojanowska

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny