E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


PZHKA planuje zorganizować kurs sędziowski na poziomie pokazów krajowych, który ma się odbyć się w dniach 14-15 czerwca 2008 roku w Janowie Podlaskim. Ma to być wstępne szkolenie, przygotowujące do udziału w kursie zakończonym egzaminem.

Ponieważ koszt uczestnictwa w szkoleniu zależeć będzie od liczby uczestników, chętnych prosimy o przesłanie poniżej zamieszczonej deklaracji.

Prosimy o staranne wpisywanie danych. Niekompletnie wypełnione formularze nie będą brane pod uwagę. Prosimy o podanie adresu e-mail, ewentualnie numeru telefonu, pod którymi będzie można zweryfikować dane. Uwaga - na kurs będą przyjmowane wyłącznie osoby pełnoletnie.

Prosimy o wysłanie deklaracji do 15 lutego 2008 roku.

Uwaga — po upływie terminu zgłoszeń fomularz został zamknięty.

data publikacji: 5 stycznia 2008 r.

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny