E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Odwołana

Zgodnie z postanowieniami XIII Zjazdu PZHKA i wyrażoną na nim wolą członków związku, by ogiery czystej krwi używane w rozrodzie poddawane były ocenie, Zarząd PZHKA ustalił termin oceny ogierów w roku 2010. Będzie to sobota 20 listopada 2010 r. Termin ten został podany podczas XIV Zjazdu PZHKA. Ocenie towarzyszyć będzie seminarium hodowlane.

Ogłoszenie o ocenie ogierów - wiadomość z 09.04.2010 r. - zaktualizowana 30.09.2010 r.

Ocenie mogą być poddane ogiery czystej krwi arabskiej w wieku 4 lat i starsze (wiek w roku oceny) wpisane do PASB - niezależnie od statusu właściciela tj. niezależnie od tego, czy jest on członkiem PZHKA.

Ogiery poddane będą ocenie drogą bonitacji przez komisję złożoną z czterech sędziów - osób posiadających uprawnienia do oceny koni. Zasady oceny oparte zostały na prowadzonej przez wiele lat bonitacji koni w stadninach państwowych. (por. system oceny). Zaprezentowane ogiery będą ubiegać się o rekomendację Związku w podziale na kategorie w zależności od uzyskanej punktacji. Lista rekomendowanych ogierów będzie opublikowana na stronie związku.

Uwaga - w porozumieniu z Polskim Związkiem Hodowców Koni zostało ustalone, że ogiery czystej krwi arabskiej ubiegające się o licencję PZHK na krycie klaczy półkrwi mogą być poddane ocenie bonitacyjnej podczas oceny ogierów arabskich organizowanej przez PZHKA. Uzyskany wynik będzie honorowany przez PZHK przy wydawaniu licencji.

System oceny ogierów - wiadomość z 09.04.2010 r.

 1. Ocenie będą poddane ogiery 4-letnie (ur. 2006) i starsze metodą bonitacji w skali do 100 punktów:
  • typ - 15
  • głowa/szyja - 5
  • kłoda - 15
  • nogi przednie - 10
  • nogi tylne - 10
  • kopyta - 10
  • ruch - 20
  • ogólne wrażenie - 15
 2. Skala ocen:
  • 96-100 - idealny
  • 87-95 - wybitny
  • 83-86 - bardzo dobry
  • 80-82 - dobry
  • 78-79 - zadowalający
  • 74-77 - dostateczny
  • 69-73 - niedostateczny
  • poniżej 69 - poza standardem
 3. Rekomendację PZHKA otrzymają ogiery, które uzyskają ocenę nie niższą jak 78 punktów.
 4. Oceny dokona czteroosobowa komisja.

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia - wiadomość z 30.09.2010 r. (aktualizowana 12.10.2010 oraz 23.10.2010)

Licencje PZHK na krycie klaczy półkrwi - wiadomość z 12.10.2010 r.

Polski Związek Hodowców Koni przedstawił warunki, na jakich ogiery czystej krwi ubiegające się o licencję na krycie klaczy półkrwi mogą zostać ocenione podczas oceny ogierów arabskich organizowanej przez PZHKA 20 listopada 2010 r.

„Ogiery czystej krwi arabskiej, które spełnią kryteria użytkowe określone w programach hodowlanych koni ras małopolskiej, wielkopolskiej i sp, oceni komisja PZHK w składzie: Władysław Byszewski, Bogdan Kuchejda, Jacek Kozik.

Właściciele ubiegający się o dopuszczenie ich ogierów do użycia w półkrwi, przed komisyjną oceną są zobowiązani do przesłania do biura PZHK wyników koni potwierdzonych przez:

 • Polski Klub Wyścigow Konnych (kariera wyścigowa)
 • lub Polski Związek Jeździecki (kariera sportowa)

oraz wpłacenia 100 zł na konto PZHK.

Jeśli ocena komisyjna będzie pozytywna, należy wykonać jeszcze badanie ogiera w kierunku porażenia krtani (lista lekarzy uprawnionych znajduje się na stronie internetowej PZHK).”

PZHKA zwraca się do hodowców, aby jak najszybciej przesłali informację, które ogiery zamierzają przedstawić do licencji PZHK. Informację należy podać w formularzu zgłoszeniowym (pole: „Czy ogier ubiega się o licencję PZHK?”).

Potwierdzenie rezerwacji noclegów i posiłków

Uczestnicy korzystający z posiłków lub noclegów w Domu Gościnnym „Wygoda” proszeni są o dokonanie rezerwacji bezpośrednio w Domu Gościnnym.

Dom Gościnny „Wygoda”
Barbara i Marcin Orłosiowie
Wygoda 2
21-505 Janów Podlaski
tel.: (83) 341 30 60
fax: (83) 341 32 60
e-mail: biuro@wygoda.bt.pl
http://www.wygoda.bt.pl

Odwołanie oceny - wiadomość z 27.10.2010 r.

Z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń na tegoroczną ocenę ogierów Zarząd PZHKA zmuszony został odwołać jej organizację. Z tego względu odwołane zostało też seminarium hodowlane, które miało się odbyć po zakończeniu oceny. Zarząd przeprasza wszystkich, którzy przesłali swoje zgłoszenia, że nie będą mogli wziąć udziału w ocenie i seminarium. Wyraża też nadzieję, że za rok ocena ogierów będzie cieszyła się większym zainteresowaniem hodowców.

data publikacji: 9 kwietnia 2010 r.; aktualizacja 27 października 2010 r.


Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski

Prezes PZHKA - Anna Stojanowska

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny