E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Zarząd PZHKA przedstawia wyniki dla sędziów na poziomie pokazów krajowych, który w dniach 14-15 czerwca 2008 roku odbył się w Janowie Podlaskim.

Komisja w składzie:

 1. Jerzy Białobok
 2. Izabella Pawelec-Zawadzka
 3. Anna Stojanowska
 4. Marek Trela

po przeanalizowaniu wyników sprawdzianu teoretycznego i praktycznego, uprawniającego do zakwalifikowania na listę sędziów krajowych oraz uzyskania rekomendacji na kurs sędziowski ECAHO dla sędziów kategorii B, uznała, że:

 1. Egzamin teoretyczny i praktyczny zaliczyły z wynikiem pozytywnym i uzyskały status sędziego krajowego oraz rekomendację na kurs sędziowski ECAHO dla sędziów kategorii B następujące osoby:

  • Magdalena Helak
  • Mariusz Liśkiewicz
  • Alicja Poszepczyńska
  • Tomasz Tarczyński

 2. Egzamin teoretyczny i praktyczny zaliczyły warunkowo – pod warunkiem wzięcia udziału w warsztatach praktycznych w celu ugruntowania wiedzy dotyczącej budowy konia i  cech poszczególnych elementów pokroju, następujące osoby:

  • Łukasz Goździalski
  • Leszek Jurga
  • Urszula Łęczycka
  • Agnieszka Mikulska
  • Mieczysław Nowak
  • Katarzyna Ostrowska
  • Agnieszka Pilecka
  • Hanna Sztuka

  Warsztaty praktyczne dla w/w osób zostaną zorganizowane do końca bieżącego roku (do 31.12.2008). Termin i miejsce kursu zostaną podane w terminie późniejszym. Osoby, które wezmą udział w kursie praktycznym i ukończą go z wynikiem pozytywnym otrzymają status sędziego na poziomie krajowym i uzyskają rekomendację na kurs sędziowski ECAHO dla sędziów kategorii B.

  Wszystkie osoby, które ukończyły lub ukończą kurs z wynikiem pozytywnym są zobowiązane do uczestniczenia w charakterze praktykantów w 3  okazach krajowych lub zagranicznych w ciągu 2 kolejnych lat.

 3. Egzaminu wstępnego nie zaliczyły, nie uzyskując wymaganej liczby 51 odpowiedzi pozytywnych 6 osób.

 4. Egzaminu końcowego zarówno teoretycznego, jak i praktycznego nie zaliczyły nie wykazując się dostateczną wiedzą teoretyczną jak też dotyczącą oceny konia 2 osoby.

data publikacji: 18 czerwca 2008 r.

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny