E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Janów Podlaski, 26.01.2015

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup sprzętu rolniczego – gniotownika uniwersalnego do ziarna zbóż i kukurydzy – fabrycznie nowego:

Termin realizacji: 31.03.2015 r.

Oferty należy przesłać:

Oferty należy składać do dnia 09.02.2015 roku do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi 09.02.2015 o godz. 13:00 w biurze stadniny.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie wyboru bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji udzielają:

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski
tel. (83) 341 30 09, 66 341 30 09 (w godz. 8:00-15:00)
fax (83) 341 33 60
biuro@skjanow.pl
Dane rejestrowe i kontaktowe spółki
Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny