E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Wygoda, 09.10.2012 r.

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz sporządzenia opinii i raportu z rezultatów badania.

Każdy podmiot ubiegający się o badanie sprawozdania finansowego powinien złożyć dwie oferty:

Każda oferta powinna w szczególności zawierać:

Termin składania ofert do 31.10.2012 r.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

Oferty prosimy składać w kopertach z napisem „Badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok - OFERTA” na adres:

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
Wygoda 3
21-505 Janów Podlaski

Kryteriami oceny oferty są:

Proponowane zakończenie badania sprawozdania finansowego spółki powinno nastąpić w terminie do 27 marca 2013 r. wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania.

Osobą upoważnioną do kontaktów z firmą jest: Halina Panasiuk - tel. (83) 341 30 09, 603 544 775.

Do pobranie ogłoszenie w wersji do druku:

Ogłoszenie podpisał Prezes Stadniny Koni Janów Podlaski, Marek Trela.


Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski
tel. (83) 341 30 09, 66 341 30 09 (w godz. 8:00-15:00)
fax (83) 341 33 60
biuro@skjanow.pl
Dane rejestrowe i kontaktowe spółki
Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny