E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Zarząd Stadniny Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. informuje, że dnia 11.08.2010 r. w przetargu nieograniczonym na: „Wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego (d. strażnica) na terenie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIALBUD” Sp.j.
Stanisław Lewczuk, Czesław Niczyporuk
ul. Kopernika 12
21-505 Biała Podlaska

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta ta zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednak Zamawiający zwiększył kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Oceny ofert dokonano na podstwie kryterium cena - 100%.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty, zgodnie z poniższym zestawieniem:

W postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców i nie odrzucono ofert.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana po okresie 5 dni od daty powiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu.

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski
tel. (83) 341 30 09, 66 341 30 09 (w godz. 8:00-15:00)
fax (83) 341 33 60
biuro@skjanow.pl
Dane rejestrowe i kontaktowe spółki
Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny