E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Janów Podlaski, 14.07.2010

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane na:

Kod CPV: 45.26.19.10-6, 45.26.00.00-7

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać

Uprawniony do kontaktów z Oferentami:

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej i częściowej.

Wadium: 2 000 zł

Termin wymagany realizacji zamówienia: do 15.10.2010

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Miejsce składania ofert: sekretariat Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o., Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski.

Termin składania ofert upływa: 02.08.2010 o godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.08.2010 o godz. 13:05 w siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Dalsze szczegóły w ogłoszeniu (do pobrania w dwóch formatach):

Ogłoszenie zostało zarejestrowane w portalu Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl pod numerem:

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski
tel. (83) 341 30 09, 66 341 30 09 (w godz. 8:00-15:00)
fax (83) 341 33 60
biuro@skjanow.pl
Dane rejestrowe i kontaktowe spółki
Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny