E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Zarząd Stadniny Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. informuje, że dnia 04.03.2010 r. w przetargu nieograniczonym na: ,,Budowę drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego ze stanowiskami postojowymi przy Centrum Inseminacji Koni na terenie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim'' jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 7, złożoną przez:

Zakład Usług Budowlano-Drogowych
Szewczak Bogdan
ul. Karłowicza 22
21-505 Biała Podlaska

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta ta zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Oceny ofert dokonano na podstwie kryterium cena - 100%.

W postępowaniu wpłynęło 8 ofert, zgodnie z poniższym zestawieniem:

W postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców i nie odrzucono ofert.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana po okresie 7 dni od daty powiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu.

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski
tel. (83) 341 30 09, 66 341 30 09 (w godz. 8:00-15:00)
fax (83) 341 33 60
biuro@skjanow.pl
Dane rejestrowe i kontaktowe spółki
Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny