E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


Stadnina rozlokowana jest w Wygodzie, tuż pod Janowem, na dawnym szlaku z miasteczka do Bugu. Linia rzeki oddalona jest około kilometr od zabudowań stajennych. Rozległe łąki z wałem przeciwpowodziowym i stary park otaczają teren stajni i wybiegów dla koni.

Najlepiej zwiedzić stadninę z przewodnikiem. Ale po otwartym terenie można spacerować samodzielne. Należy tylko zachować ostrożność w pobliżu koni i pamiętać o innych panujących tu zasadach.

Stadnina Koni w Janowie Podlaskim posiada jedenaście zabytkowych budynków stajennych. Najstarszy zachowany to wzniesiona w 1841 roku murowana stajnia ogierów czołowych z maneżem, zwana „Czołową”.

fot. Wiesław Pawłowski
Stajnia Czołowa
fot. Wiesław Pawłowski

Najbardziej charakterystyczna dla Janowa jest stajnia „Zegarowa”. Obie te stajnie - „Czołowa” i „Zegarowa” - są dziełem znakomitego architekta warszawskiego Henryka Marconiego.

fot. Wiesław Pawłowski
Stajnia Zegarowa - symbol janowskiej stadniny
fot. Wiesław Pawłowski

W sąsiedztwie stajni „Czołowej” wzniesiono połączone maneżem murowane stajnie „Woroncowską” i „Wyścigową”.

fot. Wiesław Pawłowski
Maneż łączący stajnie Woroncowską i Wyścigową - od strony drogi
fot. Wiesław Pawłowski

fot. Wiesław Pawłowski
Stajnia „Wyścigowa” zimą
fot. Wiesław Pawłowski

Klacze ze źrebiętami trzymane są w drewnianych stajniach tzw. Prywatnych, wzniesionych pod koniec XIX wieku. Również młodzież przebywa w stajniach drewnianych (Stajnie V VI).

fot. Wiesław Pawłowski
Źrebięta na tle Stajni Prywatnej nr IV
fot. Wiesław Pawłowski

fot. Lidia Pawłowska
Stado klaczy ze źrebiętami obok Stajni Prywatnych
fot. Lidia Pawłowska

W parku wielkie kamienie znaczą miejsce spoczynku najcenniejszych koni, którym dane było doczekać spokojnego końca w rodzimej stadninie wśród kochających je ludzi:

fot. S. Vesty
Celebes, Czort, Bandola, Parma
fot. S. Vesty

Pod najstarszym kamieniem spoczywają:

Pod kolejnym głazem miejsce wiecznego spoczynku znalazły:

Na najnowszym głazie jeszcze nie ma pamiątkowych tabliczek:

fot. Wiesław Pawłowski
Widok z góry na stado klaczy ze źrebiętami na pastwisku
fot. Wiesław Pawłowski

fot. Lidia Pawłowska
Stado klaczek dwuletnich w drodze na pastwisko - pierwszy wiosenny wypęd
fot. Lidia Pawłowska

fot. Lidia Pawłowska
Stado młodych klaczy w drodze na pastwisko
fot. Lidia Pawłowska

Bezpośrednie okolice stadniny to pastwiska oraz łąki ciągnące się wzdłuż Bugu, znadujące się na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Niecały kilometr na północ od Stajni Zegarowej przebiega linia rzeki. Około trzech kilometrów na wschód od zabudowań stadniny - w sam raz na wycieczkę rowerową lub pieszą - znajduje się rezerwat przyrody „Łęg Dębowy”. Położony nad rzeką teren rezewatu corocznie zalewany jest w okresie spływu wód wiosennych. Nadbużańskie łąki to kraina ptaków, w tym rzadkich i chronionych gatunków.

fot. Wiesław Pawłowski
Łąki nad Bugiem wiosną - po wylewie rzeki
fot. Wiesław Pawłowski

fot. Lidia Pawłowska
Zachód słońca nad Bugiem
fot. Lidia Pawłowska

Zapraszamy do odwiedzenia naszej stadniny i okolic!

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny