E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |Stadnina Koni Janów Podlaski ustala ceny i warunki stanówek w kryciu naturalnym oraz inseminacji nasieniem świeżym chłodzonym klaczy półkrwi ogierami czołowymi w sezonie rozpłodowym 2003.

 1. Warunkiem przyjęcia klaczy do stanówki jest przedstawienie:

  • aktualnego, tzn. wydanego nie dalej niż 7 dni wcześniej, świadectwa badania dróg rodnych klaczy (USG), a w przypadku klaczy źrebnej - zaświadczenia właściwego lekarza weterynarii o stanie zdrowia klaczy i szczepieniach ochronnych;
  • dokumentu potwierdzającego pochodzenie klaczy (np. kopia rodowodu).

  Rodowód jest niezbędny do wystawienia Świadectwa pokrycia klaczy.

 2. Ceny stanówek przedstawione w tabeli wynikają z cenników przygotowanych przez właścicieli ogierów.

 3. Płatności należy dokonać z góry, najpóźniej w dniu przywiezienia klaczy do stanówki.

 4. W przypadku niezaźrebienia się klaczy opłata za stanówkę zostanie właścicielowi klaczy zwrócona, po potrąceniu kosztów utrzymania i pokrycia klaczy.

 5. Koszt pokrycia klaczy ustala się na 100 zł.

 6. Koszt utrzymania klaczy w stadninie ustala się na:

  • 25 zł za dzień - za klacz ze źrebięciem,
  • 20 zł za dzień - za klacz bez źrebaka.

  Do powyższych kosztów należy doliczyć wydatki związane z obsługą weterynaryjną, tj. koszty:

  • badań kontrolnych klaczy,
  • leków i ewentualnych terapii,
  • pobrania nasienia i przygotowania go do podania.

  Wymienione koszty będą rozliczane bezpośrednio z lekarzem weterynarii.

 

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny