E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


VI Mistrzostwa Polski Amazonek w Damskim Siodle - warunki udziału w konkursach dodatkowych dla koni arabskich czystej krwi

Przepisy rozgrywania klas pod siodłem wg zasad ECAHO (,,Zielona książeczka 2006'')

2.7. Classic Pleasure

Zasady ogólne

 1. Zawodnicy w zastępie wjeżdżają na ring kłusem normalnym, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

 2. Jeździec we wszystkich chodach musi utrzymywać lekki kontakt z pyskiem konia. Dozwolone jest zarówno ogłowie wędzidłowe jak i munsztukowe. Sędziowie nie mają prawa preferować jednego typu kiełzna.

 3. Sędziowie mają obowiązek jednakowego oceniania wszystkich chodów konia.

 4. Zmiany chodów wykonywane będą na komendę spikera.

 5. Jeździec przez cały czas musi w pełni panować nad koniem. Pożądane jest, aby jeźdźcy zachowywali równe odstępy między końmi, w kolejności numerów startowych, wykorzystując całą przestrzeń wokół ringu.

 6. Ubiór i wyposażenie jeźdźca i konia takie samo jak w konkursach ujeżdżenia.

Wymagane chody

Najważniejsze, aby koń swoim zachowaniem i wyglądem wskazywał na zrównoważony, przyjazny charakter i łatwość powodowania. We wszystkich chodach musi poruszać się rytmicznie, płynnie, wykazując dążność do ruchu naprzód, w sposób zrównoważony.

 1. Stęp pośredni - powinien być wydatny, energiczny, posuwisty i o dalekim wykroku.

 2. Kłus roboczy - powinien być wykonywany w średnim zebraniu, spokojnie, swobodnie, rytmicznie i w równowadze. Wymagana jazda kłusem ćwiczebnym.

 3. Kłus wyciągnięty - charakteryzować się musi szybszym tempem i dłuższym krokiem w porównaniu do kłusa normalnego. Każdy koń może inaczej poruszać się w tym chodzie, gdyż każdy ma inną wrodzoną długość wykroku. Nie można doprowadzać do przeciążenia konia ponad jego siły, musi on wykazywać chęć do ruchu, zachowując dobrą formę, poruszając się w średnim zebraniu, bez przesadnie wysokiej akcji przodem, spokojnie, swobodnie, rytmicznie, płynnie i w równowadze. Wymagana jazda kłusem anglezowanym.

 4. Galop roboczy - powinien być wykonywany w średnim zebraniu, płytko, spokojnie, poprawnie, na wyprostowanym koniu.

 5. Wyciągnięty galop - koń powinien akcentować wydłużenie wykroku, ale pozostając pod pełną kontrolą jeźdźca. Długość foulee może być różna dla różnych koni, gdyż jest to cecha wrodzona i osobnicza. Wyciągnięty galop nie jest tym samym, co galop roboczy, tylko wykonywany przy większej szybkości - polega na wydłużeniu kroku, przy czym koń pozostaje wyprostowany. Osiąganie nadmiernej szybkości będzie karane. Różnica pomiędzy galopem roboczym a wyciągniętym musi być wyraźnie zauważalna.

Poziom B - koń prezentowany jest w stępie, kłusie, galopie roboczym i wyciągniętym. Osiąganie nadmiernej szybkości oraz niebezpieczna, brawurowa jazda będą karane. Wymagane jest spokojne pozostawanie w pozycji stój oraz sprawne cofanie bez trudności.

75% punktacji sędziowskiej przyznawane jest za prawidłowość wykonania programu oraz współpracę konia z jeźdźcem, podczas gdy 25% za strój jeźdźca i rząd konia.

Powrót na stronę z warunkami zawodów.

Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny