E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


El Arish (PL) gniady wałach
Hodowca i właściciel: SK Michałów
Urodzony: 11 lutego 2013 r.
Ród męski: Mirage or.ar. 1919, hod. Anazeh Sebaa (B)
Linia żeńska: Milordka ~1810, hod. Sławuta (PL)
Vitorio TO (US)DA Valentino (US)Versace (US)Fame VF (US)
Precious as Gold (US)
DA Love (US)Padrons Psyche (US)
Magnifficaa FA (US)
Sol Natique (US)Solstice (US)Salon (SU)
Passionate (US)
Natique (US)Nabor (SU)
Ruzica (GB)
Elara (PL)Gazal Al Shaqab (QA)Anaza El Farid (US)Ruminaja Ali (US)
Bint Deenaa (US)
Kajora (US)Kaborr (US)
Edjora (SE)
Elganda (PL)Monogramm (US)Negatraz (US)
Monogramma (SU)
Eloranta (PL)Endel (PL)
Estela (PL)
Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny