E-mail | Księga gości | Przeglądanie | Przetargi | Źrebięta 2016 | Ogiery 2016 | Mistrzostwa Europy 2015 | Aukcja 2015 | Aukcja Jesienna 2015 |


22.  Psyche Ozyrys (PL) siwy ogier
Hodowca i właściciel: SK Chrcynno-Pałac
Urodzony: 22 maja 2011 r.
Ród męski: Saklawi I 1886, hod. Anazeh Ruala (B)
Linia żeńska: Szamrajówka ~1810, hod. Biała Cerkiew (PL)
Eternity Ibn Navarrone-D (BE)Ansata Sinan (US)Prince Fa Moniet (US)The Egyptian Prince (US)
Fa Moniet (US)
Ansata Nefara (US)Ansata Halim Shah (US)
Ansata Sudarra (US)
Navarrone P (BE)El Khadir P (BE)Ibn Estopa (DE)
Khadirah (NL)
Navarra P (BE)Jalisco (ES)
Cerva (NL)
Pallas-Atena (PL)Ecaho (PL)Pepton (PL)Bandos (PL)
Pemba (PL)
Etruria (PL)Palas (SU)
Etna (PL)
Pelisa (PL)Europejczyk (PL)El Paso (PL)
Europa (PL)
Perełka (PL)Ernal (PL)
Pentoda (PL)
Powrót na początek strony
Zapoznaj się z polityką prywatności witryny